Goed vestigingsklimaat gaat over borgen van de economie van morgen

15-02-2023

‘Een goed vestigingsklimaat gaat over het borgen van de economie van morgen’. Dat schrijven VNO-NCW en MKB-Nederland vandaag in een brief aan de Tweede kamer vooruitlopend op een Kamerdebat deze week over het vestigingsklimaat. Een korte versie van de brief verscheen ook als opinieartikel in de Volkskrant van de hand van Ingrid Thijssen.

 

Aantrekkelijk voor investeringen

Feitelijk gaat het vestigingsklimaat over de vraag hoe aantrekkelijk een land is om in te investeren. Hoe aantrekkelijk het dus is om als ondernemer geld te steken in bijvoorbeeld de verduurzaming van je bedrijf of het neerzetten van een nieuw onderzoekslaboratorium. ‘Het vestigingsklimaat, of liever ondernemingsklimaat, is daarmee van belang voor bedrijven die hier al tientallen of honderden jaren gevestigd zijn of nog helemaal niet; van start-up tot multinational’, aldus de brief. 

 

Cruciaal moment in de geschiedenis

Volgens de ondernemersorganisaties staan we daarbij op een cruciaal moment in de geschiedenis waarin we de fundamentele verandering naar een nieuwe, duurzame economie vorm moeten geven, zodat ook volgende generaties hun agenten, leraren en verpleegkundigen kunnen betalen en in hun levensonderhoud kunnen voorzien. ‘Juist de komende jaren is het van belang om als land aantrekkelijk te zijn voor investeringen en andere landen zitten bepaald niet stil’, aldus de brief.

 

Onder de motorkap reden voor zorg

In de brief zetten de ondernemersorganisaties uiteen dat onze uitgangspositie nog goed is, maar dat er onder de motorkap reden voor zorg is. Zo is het rendement op investeringen in Nederland lager dan elders in de EU en in Amerika. Ook de eerste resultaten uit de ‘nationale peiling ondernemingsklimaat’ onder ondernemers laten zien dat er reden is voor verbetering. 60 procent van de ondernemingen vindt bijvoorbeeld dat het vestigingsklimaat de afgelopen vijf jaar is verslechterd en bijna 30 procent vindt Nederland geen aantrekkelijk land om te ondernemen.

 

Onder meer basiscondities op orde brengen

Om aantrekkelijk te zijn voor investeringen in de duurzame economie van de toekomst moet in de eerste plaats een aantal basiscondities zijn ingevuld volgens de brief. Zo moet de voorspelbaarheid van het overheidsbeleid beter, want wie investeert wil weten waar hij aan toe is. Verder wijzen de ondernemersorganisaties op de stapeling van regels waar ondernemers tegenaan lopen, de koppen op Europese wetgeving en het feit dat wet- en regelgeving vaak niet is toegesneden op nieuwe innovatieve (o.a. circulaire) ontwikkelingen.

 

Versnellen op innovatie en verduurzaming

Van doorslaggevend belang is volgens de brief verder dat we bijvoorbeeld een versnelling realiseren bij de aanleg van de infrastructuur voor en beschikbaarheid van schone energie. Bijvoorbeeld met nieuwe netwerken voor waterstof, CO2 en electricteit. ‘Andere landen zitten namelijk niet stil om deze randvoorwaarden in te vullen en bedrijven daarmee tot investeringen te verleiden, zoals de VS en Duitsland. In Nederland zijn op dit gebied systeemdoorbraken nodig, want als we het blijven doen zoals we het altijd deden zijn we niet op tijd. Het gaat dan bijvoorbeeld om een andere aanpak van vergunningverlening en aanbestedingen’, aldus de brief. 

 

Meer weten?

Lees hier de hele Kamerbrief. Lees hier de korte versie van de brief van Ingrid Thijssen uit de Volkskrant