Gedeeltelijke lockdown komt hard aan bij ondernemers

13-10-2020

‘Het is onvermijdelijk dat het kabinet extra maatregelen neemt om de oplopende besmettingen terug te dringen. Het komt hard aan, vooral in sectoren die telkens opnieuw de klappen krijgen. De komende weken moeten we in Nederland daarom alles op alles zetten om de testcapaciteit op orde te krijgen, de routekaarten uit te werken zodat maatregelen minder grof hoeven te zijn en de handhaving van gedragsregels beter te organiseren’. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland  in reactie op de persconferentie van minister-president Rutte en minister Hugo de Jonge (VWS) van zojuist. ‘Het is goed dat het kabinet aangeeft dat er extra ondersteuning nodig is voor ondernemers die door de gedeeltelijke lockdown worden getroffen.’

 

Extra maatwerk voor getroffen sectoren

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ‘De zorg mag niet overbelast raken, dus we moeten het virus er onder krijgen. Dat kan door ons met z’n allen aan de gedragsregels te houden, maar dat lukt ons kennelijk niet. Het kabinet kiest nu voor stevige ingrepen voor de komende vier weken. Daarvan moeten we elke minuut benutten om te zorgen dat er weer perspectief komt voor Nederlanders en ondernemers. De eerste aanzet voor een routekaart van het kabinet helpt daar bij. Het is belangrijk die verder uit te werken. Bovendien moeten we de telkens weer getroffen sectoren die het inmiddels al acht maanden heel zwaar hebben met extra maatwerk ondersteunen.’

 

Time-out- en stopregeling

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ‘Gezien het oplopend aantal besmettingen was extra ingrijpen onvermijdelijk. Maar je vraagt nu opnieuw wel heel grote offers van ondernemers en hun mensen. Dan moet het kabinet ook met dezelfde snelheid over de brug komen met aanvullende ondersteunende maatregelen en de time-out- en stopregeling waar we al een tijd over spreken. Wij blijven er verder bij dat onder de juiste condities ondernemers juist onderdeel van de oplossing kunnen zijn en dáár moeten we op inzetten. De focus moet komen te liggen op wat wél kan, anders is het voor veel bedrijven snel afgelopen.’

 

Slimmere maatregelen

De gedeeltelijke lockdown raakt een groot aantal sectoren, zoals horeca, evenementen, cultuur, reisbranche, detailhandel, transport en toeleverende bedrijven. De komende weken moeten worden benut om het arsenaal aan maatregelen te verfijnen. Idealiter zijn maatregelen effectief, zo min mogelijk schadelijk voor de economie, eerlijk en begrijpelijk. Tegelijkertijd moet de testcapaciteit omhoog en is betere handhaving van de gedragsregels nodig. Ondernemers, zoals in de horeca, kunnen daar ook een rol in pakken. In de nieuwe routekaart moeten fijnmaziger maatregelen en experimenten uitgewerkt worden in bijvoorbeeld de horeca en andere sectoren, zodat ondernemers deel zijn van de oplossing. 

 

Ondersteuning intensiveren

Nu veel ondernemers noodgedwongen weer verder worden beperkt en consumenten ook terughoudender worden, kunnen veel sectoren alleen met extra ondersteuning door deze zware tijden worden geholpen. Daarom is het volgens VNO-NCW en MKB-Nederland essentieel dat er snel een time-out- en stopregeling komt voor ondernemers om zonder schulden (tijdelijk) te kunnen stoppen. En dat ondernemers die ten onrechte al acht maanden buiten de boot vallen bij de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) snel alsnog van die regeling gebruik kunnen maken. De organisaties zijn hierover in gesprek met het kabinet. Ook over wat nodig is vanwege de nieuwe maatregelen gaan zij snel met het kabinet aan tafel. 

 Bekijk onze aangepaste toolkit voor meer banners.