‘Ga niet rommelen met de regeling voor buitenlands talent’

06-05-2022

‘Ga niet rommelen met de 30%-regeling voor buitenlands talent. Dit zet de Nederlandse bedrijven van de toekomst (scale-ups) op achterstand en maakt Nederland onaantrekkelijker voor het technische talent dat we keihard nodig hebben.’ Die oproep doen zo’n 40 bedrijven, VNO-NCW, Techleap en tal van ondernemersorganisaties vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Dreigende inperking

In de politiek gaan stemmen op om de regeling verder in te perken, nadat enkele jaren geleden al de looptijd totaal onverwacht werd ingekort van acht naar vijf jaar. Hiervan waren destijds tal van onderzoekers aan universiteiten en bij bedrijven de dupe. Dit terwijl juist Nederland, als kleiner land en met een beperkte beroepsbevolking, zich gunstig zou moeten onderscheiden om schaars talent hier heen te halen.

 

‘Penny wise pound foolish’

Ingrid Thijssen, VNO-NCW-voorzitter: ’Een verdere inperking van deze regeling zou -zoals de Britten dat noemen- penny wise pound foolish zijn. Voor veel scale-ups is de regeling namelijk cruciaal om talenten aan te kunnen trekken. Daar moeten we het van hebben voor onze toekomstige duurzame economie en met een beperkt aanbod van specialistische technici. Het zou bovendien de zoveelste verslechtering van het vestigingsklimaat betekenen. Iets waar we al langer voor waarschuwen. Juist nu talent zo schaars is moet je zo’n belangrijke regeling niet beknotten, terwijl de landen om ons heen deze succesvolle regeling notabene gekopieerd hebben en de regeling positief is geëvalueerd en de schatkist meer oplevert dan het kost.’

 

Hoe het werkt

De zogeheten 30%-regeling geeft ondernemingen en bijvoorbeeld universiteiten de mogelijkheid om maximaal 30 procent van het salaris belastingvrij uit te keren aan hun buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland werken. Zij hebben ook te maken met extra kosten voor internationale scholen, huisvesting, etc. Juist voor het aantrekken van buitenlands talent naar Nederland is de regeling de afgelopen jaren cruciaal gebleken. Een eerdere evaluatie door de overheid laat bovendien zien dat de regeling goed werkt en doet wat het beoogt.

Lees meer over