Europese Commissie presenteert voorstel tegen misstanden in ketens

24-02-2022

‘Het is goed dat er een concreet voorstel ligt vanuit de Europese Commissie om kinderarbeid en zaken als milieuvervuiling wereldwijd terug te dringen in sectoren en ketens.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op de langverwachte voorstellen van de Commissie.

 

‘Goed dat EU voortouw neemt’

De ondernemingsorganisaties pleiten al langer voor Europese wetgeving om misstanden in ketens terug te dringen. ‘Wetgeving kan helpen om de sociale en milieuomstandigheden bij bedrijven in toeleveringsketens te verbeteren. Het is goed dat Europa hier het voortouw in neemt, want alleen op Europees niveau kunnen we echt effect bereiken. Wanneer ieder land eigen wetgeving zou maken zou een toeleverancier straks te maken kunnen krijgen met 27 verschillende eisen en verplichtingen. Zo’n lappendeken zou onwerkbaar zijn,’ aldus de ondernemingsorganisaties.

 

Zorgen over uitvoerbaarheid, eerlijk speelveld en rechtszekerheid

Voor ondernemers is een aantal zaken van belang. In de eerste plaats moet de wetgeving straks voldoende rechtszekerheid bieden. Het moet duidelijk zijn wanneer een bedrijf aan zijn verplichtingen voldoet. Bovendien moet er in Europa een gelijk speelveld zijn voor Europese en niet-Europese bedrijven. Het risico bestaat anders dat producten van bedrijven van buiten Europa die niet aan de eisen ten aanzien van sociale en milieuomstandigheden voldoen toch op de Europese markt komen. Dan zouden we immers niets bereiken op het gebied van die omstandigheden maar intussen wel de concurrentiepositie van onze eigen Europese bedrijven beschadigen. Op beide punten hebben de ondernemingsorganisaties zorgen over de voorstellen.

 

Veel regels

Niet in de laatste plaats is de uitvoerbaarheid van de nieuwe wetgeving van belang. Op het eerste oog kan een aantal voorstellen stevige effecten hebben voor een grote groep bedrijven en ook hier zijn zorgen over. Zo moeten zij zeer veel risico’s in kaart brengen en aan tal van administratieve regels en eisen voldoen, waarbij het de vraag is of dit kan en of dit effectief is. Het is goed dat het mkb is uitgezonderd, maar als toeleveranciers kunnen zij in veel gevallen toch met de regels te maken krijgen via bijvoorbeeld eisen in contracten van andere bedrijven.

 

Weinig aandacht voor samenwerking

De ondernemingsorganisaties hebben met de vakbeweging vanuit de SER gepleit voor het belang van collectieve initiatieven van bedrijven en sectoren. ‘Echt tot diep in wereldwijde ketens een verschil maken is voor individuele bedrijven heel moeilijk. Bundeling van inkoopkracht van meerdere ondernemers samen is nodig. Bovendien helpt het wanneer zij van elkaar kunnen leren. Een positief neveneffect van collectieve actie is ook dat hiermee de administratieve lasten op individueel bedrijfsniveau kunnen worden beperkt. Samenwerken is doeltreffender en doelmatiger. Het aspect van samenwerken lijkt tot onze spijt onderbelicht in de plannen zoals ze er nu liggen,’ aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

 

Verdere proces

De ondernemingsorganisaties gaan de voorstellen nu nader bestuderen en bespreken met hun leden. De publicatie van het Commissievoorstel is namelijk een eerste stap in het Europese wetgevingsproces. Nu moeten Parlement en Raad van Ministers zich erover buigen. ‘Wij maken ons er hard voor dat er aan het einde van het proces een richtlijn ligt die echt een verschil maakt bij het terugdringen van misstanden in ketens wereldwijd, die werkbaar is voor bedrijven en een gelijk speelveld garandeert.’