'Europees CO2-rechtensysteem moet verbeterd worden'

15-03-2016

Het Europese emissierechtensysteem (ETS) voor CO2-reductie moet versterkt worden. VNO-NCW is voorstander van het Europese ETS-systeem, omdat dit de meest efficiënte manier is om de CO2-uitstoot te reduceren. Maar voor de juiste werking van het systeem, het voorkomen van een ongelijk speelveld met bedrijven die buiten de EU opereren en het beschermen van het investeringsklimaat, is verbetering van het ETS-systeem op een aantal onderdelen cruciaal. Iets wat de Europese Commissie op een aantal cruciale elementen echter zelf tegenhoudt.
 
Klimaattop Parijs
Tijdens de klimaattop in Parijs zijn belangrijke afspraken gemaakt voor verbetering van het klimaat, maar helaas ontbreekt in deze afspraken een mondiaal prijs voor de uitstoot van CO2, aldus VNO-NCW. Door het ontbreken van deze mondiale prijs moet gekeken worden waar de Europese aanpak via het ETS-systeem verbetering behoeft. De Europese Commissie heeft hiertoe enige stappen gezet, maar deze zijn volgens de ondernemingsorganisatie nog niet voldoende. Een belangrijke fout in het huidige systeem is dat de emissierechten niet gegeven worden op basis van werkelijke productie. Dat leidt ertoe dat er te veel rechten kunnen worden gegeven, maar ook te weinig. Door de toewijzing van de rechten te koppelen aan de daadwerkelijke productiecijfers kunnen 'windfall profits' worden voorkomen, stelt VNO-NCW.

Duurzame innovaties in Europa
Daarnaast moet de Europese Unie ervoor zorgen dat Nederlandse bedrijven die internationaal concurreren niet op achterstand worden gezet ten opzichte van hun concurrenten buiten de EU, doordat ze te weinig rechten ontvangen. Volgens VNO-NCW zal een oplopend tekort aan emissierechten voor de meest CO2-efficiënte bedrijven ertoe leiden dat het investeringsklimaat voor duurzame innovaties in Europa verslechtert. Terwijl de inzet zou moeten zijn om deze innovaties juist in Europa plaats te laten vinden. Er liggen concrete voorstellen op tafel die dit ook mogelijk maken, stelt VNO-NCW, zonder dat de doelstelling voor het verminderen van broeikasgasemissies in het geding komt.

Energieakkoord
Volgens VNO-NCW maken deze uitgangspunten ook onderdeel uit van de afspraken die de partijen binnen het Energieakkoord voor duurzame groei hebben gemaakt over de hervorming van het emissiehandelssysteem.