Enquête toont: brancheorganisaties pessimistischer

24-09-2020

Er heerst meer pessimisme onder brancheorganisaties in Nederland. Ze maken zich zorgen over investeringen en te trage coronatesten. Dat blijkt uit een enquête die is uitgevoerd onder de leden van VNO-NCW en MKB-Nederland. 108 branches deden mee en daarvan geeft 93 procent aan dat corona een negatieve invloed heeft op de omzetten.

 

Coronatesten duren te lang

Het grootste knelpunt in deze coronacrisis is het testen, zo geeft bijna de helft van de branches aan. Ze willen dat hun werknemers sneller getest kunnen worden en niet zo lang – soms tien dagen – thuis op de uitslag hoeven te wachten. Ook houden mensen zich niet goed aan de corona-gedragsregels, aldus een aantal respondenten.

 

Kredietmaatregelen worden minder gebruikt

De branches geven aan dat de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C) en de Klein Krediet Corona regeling (KKC) te weinig aansluiten op wat de bedrijven nodig hebben. De regelingen zijn óf niet bekend, óf het is volgens de branches erg lastig om aan alle voorwaarden te voldoen. De branches kijken hierbij naar de overheid om echt een stap extra te zetten. Financiers hebben MKB-Nederland toegezegd samen aan deze bekendheid te willen werken.  

 

Uitstel van belastingen blijkt waardevol

Met name de Noodmaatregel Overbrugging van Werkgelegenheid (NOW) 2.0 en het uitstel van belastingen zijn wel waardevolle maatregelen gebleken volgens branches. De helft van de branches denkt dat bedrijven ook gebruik gaan maken van NOW 3.0.

 

Negatieve impact op investeringen

Investeren blijkt voor veel ondernemers lastig tijdens de coronacrisis. Bijna 45 procent zegt dat het virus ‘grote’ tot ‘heel grote’ negatieve impact heeft op de voorgenomen investeringen. Daar staat tegenover dat 46 procent geen negatieve impact meldt en dat 3 procent er zelfs in is geslaagd om meer te investeren, ondanks het virus.

 

Beperkte afname werkgelegenheid

Corona zal ook de werkgelegenheid blijven beïnvloeden. De branches zien voor de komende drie maanden dat het aantal banen beperkt afneemt (36 procent) of stagneert (40 procent). Het optimisme over werkgelegenheid groeit enigszins: bij de vorige enquête, in juni, verwachtte slechts 28 procent van de branchedirecteuren dat de werkgelegenheid zou stabiliseren, nu is dat gestegen tot 40 procent.

 

Aantal faillissementen minder hard gestegen

Er zijn nog meer lichtpuntjes in de enquête. De afgelopen maanden lijken er relatief minder faillissementen bij te komen. In de vorige enquête gaf nog 20 procent van de branches aan dat het aantal faillissementen was toegenomen en nu staat dat percentage op 15. 80 procent van de branchedirecteuren zegt dat het virus geen invloed heeft op het aantal faillissementen.