‘Duidelijk advies WRR: zorgstelsel onhoudbaar, scherpe keuzes nodig’

15-09-2021

De oplopende kosten van de gezondheidszorg zijn op termijn onhoudbaar. Daarom moet de overheid scherpe inhoudelijke keuzes maken. Dat schrijft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in een advies aan het kabinet. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de duidelijke analyse van de WRR. 

 

Krapte arbeidsmarkt

‘Als er niks gebeurt om de kosten te drukken, geeft Nederland over 40 jaar zeker 3 keer zoveel uit aan zorg. Dan gaat bijna alle welvaartsgroei op aan stijgende zorgkosten. En dan moet 1 op de 3 werkenden aan de slag in de zorgsector, waar dat nu nog 1 op de 7 is.’ Dat laatste is gezien de krapte op de arbeidsmarkt simpelweg onmogelijk, stellen de ondernemingsorganisaties. 

  

In lijn met SER-adviezen

VNO-NCW en MKB-Nederland trekken al langer aan de bel over de houdbaarheid van de zorg. Vorig jaar werd samen met de vakbeweging het SER-advies ‘Zorg voor de toekomst’ uitgebracht. Ook wordt gewerkt aan SER-adviezen over houdbare zorg voor ouderen en over het stelsel van jeugdzorg. Daarmee kan invulling worden gegeven aan het advies van de WRR om duidelijke prioriteiten te stellen. 

  

Trendbreuk in advies

Het rapport van de WRR wordt gezien als een breuk met voorgaande adviezen: niet langer wordt het huidige overheidsbeleid dat gericht is op efficiënter werken en meer personeel, gezien als afdoende. De Wetenschappelijk Raad adviseert de samenleving voor te bereiden op de toenemende schaarste in de zorg en de noodzaak tot scherpe keuzes. 

 

Aandacht voor gezondheid en digitalisering

Een van de adviezen van de WRR is de inzet op meer gezondheid en preventie. Dat sluit op hoofdlijnen aan bij de inzet van VNO-NCW en MKB-Nederland en het advies van de SER. Op het gebied van preventie moeten we goed met elkaar kijken wat werkt én haalbaar is.
Ten slotte is aandacht nodig voor de snelle digitalisering van de zorg: deze leidt tot meer zelfmanagement, betere zorg en ander werk in de zorg, met brede inzet van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie. Dat kan ook een bijdrage leveren aan de houdbaarheid van ons zorgstelsel, aldus de ondernemingsorganisaties.