‘Doordachte analyse Remkes biedt route uit stikstofimpasse’

05-10-2022

‘Johan Remkes heeft een doorwrochte analyse opgeleverd die helpt om uit de stikstofimpasse te komen, zowel op de korte als de lange termijn. Hij slaat de juiste bruggen, het is goed doordacht en biedt een prima vertrekpunt om eruit te komen. Dat is nodig om ons land van het slot te halen, de boeren perspectief te geven en tegelijk de natuur te verbeteren’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op het rapport van Remkes.

 

Oog voor belangen van alle partijen

Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW: ‘Het is goed dat Remkes oog heeft voor de belangen van alle partijen én de juridische werkelijkheid. Door onderscheid te maken tussen de korte en lange termijn biedt Remkes de mogelijkheid om met boeren tot goede oplossingen te komen. Tegelijkertijd kunnen zo PAS-melders uit de brand worden geholpen en kunnen we het land van het slot halen. Het is verder goed dat er meer aandacht komt voor de rol van bewezen innovaties.’ Volgens Thijssen gaan ook andere sectoren evenwichtig bijdragen aan het terugbrengen van de stikstofuitstoot en andere emissies, voor zover zij bijdragen aan de problematiek. ‘Vanwege de energietransitie gaat dat ook gebeuren. Iedereen gaat zijn bijdrage leveren, niet alleen de boeren.’ 

 

Reactie op voorstellen Stikstofalliantie

Op tal van punten komt het advies van Remkes overeen met eerdere voorstellen van de zogeheten Stikstofalliantie van onder meer VNO-NCW, MKB-Nederland, boeren- en natuurorganisaties en de bouw. Zo bepleit Remkes een landelijke stikstofbank, een gebiedsgerichte aanpak, een nationaal innovatieprogramma en versnelde legalisering van PAS-melders. Verder schetst hij een wenkend perspectief hoe Nederland tot nieuwe verdienmodellen kan komen in samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en boeren. ‘Het is verstandig dat Remkes ook adviseert om te komen tot een langetermijnperspectief voor de landbouw via een Landbouwakkoord met alle betrokken partijen’, aldus Thijssen.

 

Nu doorpakken met goed vervolgproces

Samen met het kabinet en de andere partners willen VNO-NCW en MKB-Nederland nu zo snel mogelijk om de tafel om het plan concrete opvolging te geven. ‘Met name de eerste lijn van Remkes (versnellen) moet op korte termijn tot uitvoering komen, zodat er weer ruimte komt voor de vele projecten die nu stilliggen; van de aanleg van infrastructuur tot de aanleg van nieuwe duurzame bedrijven en woningen.’