Bezuinig niet op infrastructuur en pak óók knelpunten aan

05-07-2023

‘Ga niet bezuinigen op infrastructuur nu we ons land juist klaar moeten maken voor de toekomst. Daarnaast is het belangrijk dat we gericht regionale knelpunten voor bijvoorbeeld het goederenvervoer wel blijven aanpakken komende jaren. Anders loopt ons land echt vast.’ Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland samen met alle leden van de Logistieke Alliantie vooruitlopend op een debat vandaag in de Tweede Kamer over het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT).

 

‘Onverstandig’

In de oproep die ook naar de Tweede Kamer leden is gestuurd schrijven de ondernemersorganisaties de plannen om twee miljard te bezuinigen hoogst onverstandig te vinden gezien de enorme uitdaging die er voor ons ligt om de infrastructuur aan te passen en te verbeteren voor de toekomst.

 

‘Onduidelijk’

Als onderdeel van de Rijksbrede bezuinigingstaakstelling werd onlangs duidelijk in de voorjaarsnota dat minister Harbers (IenW) van plan is 2 miljard euro uit het mobiliteitsfonds te snijden. Hoe deze bezuiniging vorm krijgt is nog onduidelijk. Volgens de Logistieke Alliantie is het dan ook teleurstellend dat er geen gesprek heeft plaatsgevonden tussen het ministerie en de Logistieke Alliantie over de verdere uitwerking.

 

Vooral onderhoud komende jaren

Door de stikstofproblematiek  en het gebrek aan vergunningen en stikstofruimte kan er al een aantal jaren niet worden geïnvesteerd  in nieuwe infrastructuur rondom groei- en vervoerskernen. Ook voor de nabije toekomst lijkt het er niet op dat daar verandering in komt. Dat is een hard gelag voor transport-, handels- en productiebedrijven die goederen en grondstoffen vervoeren naar consumenten en andere bedrijven over zowel wegen, als over water en het spoor.

 

Óók knelpunten aanpakken

Vanwege de stikstofproblemen maakte de minister eerder bekend zich daarom met zijn mobiliteitsbudget volledig te gaan concentreren op onderhoud van infrastructuur. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is dat te begrijpen, maar moeten er ondertussen wel een aantal dringende knelpunten worden aangepakt waar het regionaal zo echt niet langer gaat, zoals onder meer de A58 rondom de Brainport regio en bijvoorbeeld de A1/A30 bij Foodvalley.

 

De economische schade wordt steeds groter

De Logistieke Alliantie trok vorige maand al aan de bel trok over grote economische schade voor het bedrijfsleven door tekortkomingen in de infrastructuur. In totaal kwam de schadepost in 2022 uit op 1,7 miljard euro. Lees hier meer over de problemen die zich bijvoorbeeld voordoen rond Foodvalley/Barneveld en het knooppunt van de A1 en A30.