‘Belang export en handel voor economie niet verwaarlozen’

20-10-2020

De Nederlandse handels- en exportpositie staat onder druk door corona en toenemende kritiek op handelsverdragen. Daarom moet er een publiek-private strategie komen voor internationaal opererende Nederlandse bedrijven. Dat stellen VNO-NCW en MKB-Nederland in een brief aan de Tweede Kamer, die binnenkort de begroting van de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking behandelt.

 

Derde werkgelegenheid

Export is goed voor een derde van het bruto binnenlands product en daarmee de werkgelegenheid. ‘De coronacrisis raakt ons als handelsland extra hard. Daarom is het belangrijk om de handel zo goed mogelijk te laten doorstromen. Dus is er extra aandacht nodig voor het vrije verkeer van goederen en diensten binnen de Europese interne markt, en voor een betere digitale informatievoorziening.’ De opkomst van machtsblokken als China en de aanhoudende onrust rond de Brexit laten volgens de ondernemingsorganisaties zien dat meer internationale samenwerking cruciaal is.

 

Campagne #NLhandelt

Om Nederlandse ondernemers in staat te stellen om hun kansen te pakken in het buitenland, is er een ‘whole of government approach’ nodig, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. ‘De komst van Invest Internationaal is hiervoor een goede eerste stap.’ Om het belang van internationaal ondernemen meer onder de aandacht te brengen, zijn de VNO-NCW en MKB-Nederland met FME en evofenedex de campagne #NLhandelt gestart.