‘Begrip voor maatregelen, drama voor evenementenbranche’

09-07-2021

Gezien het snel oplopend aantal besmettingen hebben VNO-NCW en MKB-Nederland begrip voor de maatregelen die het demissionaire kabinet zojuist heeft aangekondigd. Niettemin zijn die uiterst wrang voor ondernemers die wel alles uit de kast hebben gehaald om veilig en verantwoord hun deuren weer te openen. Volgens de ondernemingsorganisaties onderstreept de huidige ontwikkeling van het virus de voorbarigheid van het eerdere kabinetsbesluit om het steunpakket na het derde kwartaal niet te verlengen.

 

Fors geïnvesteerd

VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen op het drama van de nieuwe beperkingen voor met name de evenementensector. 'Die is al ruim een jaar dicht. Ondernemers hebben de afgelopen tijd fors geïnvesteerd om deze zomer weer festivals en dergelijke te kunnen organiseren, maar moeten alweer stoppen voordat ze überhaupt zijn begonnen. Iets organiseren voor ná 13 augustus, wie durft dat nu nog.'

 

Heroverwegen

De ondernemingsorganisaties roepen het kabinet daarom op de vergoeding uit het garantiefonds voor gemaakte kosten in deze sector op te trekken naar 100 procent. Wat het steunpakket betreft vragen zij de eerder aangekondigde besluiten - versobering in het derde kwartaal en het volledig schrappen in het vierde - te heroverwegen, nu opnieuw beperkende maatregelen nodig zijn en de onzekerheid groot is. 'Het is afwachten of die nieuwe aanscherpingen, die een deel van onze achterban opnieuw hard raken, voldoende invloed hebben op het aantal besmettingen. Het kabinet zegt terecht dat het gedrag van ons allemaal allesbepalend is.'

 

Regels nachtclubs

De ondernemingsorganisaties vinden het ‘pijnlijk’ dat vandaag blijkt dat de regels die het kabinet opstelde voor de opening van nachtclubs en feestcafés, niet volledig in lijn waren met de gehouden Fieldlabs en de adviezen van het OMT.  'Natuurlijk is er door gasten gesjoemeld en niet alle ondernemers hadden het testen voor toegang blijkbaar even goed op orde, maar volgens het OM heeft toch ook het kabinet hier een steek laten vallen.'

 

Brief aan leden

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben gisteren per brief hun leden opgeroepen om er alles aan te doen om een verdere stijging van de besmettingen en dus verdergaande maatregelen te voorkomen, onder meer door het strikt naleven van de basisregels. In diezelfde brief, die ook naar de bewindspersonen van EZK en VWS is gestuurd, vragen zij de overheid opnieuw om een goed plan te hebben klaarliggen voor ná de zomer, dat rekening houdt met alle mogelijke scenario’s.