‘Ambassadeurs kunnen bedrijven helpen ‘force for good’ te zijn’

15-06-2022

‘Het Nederlandse netwerk van buitenlandse ambassades en consulaten is van onschatbare waarde voor bedrijven die over de grens ondernemen.’ Dat zei VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen woensdag op de ambassadeursconferentie in Den Haag. ‘Nederlandse bedrijven hebben vaak juist oplossingen in huis voor de grote vraagstukken van onze wereld en kunnen daarmee een ‘force for good’ zijn. Met uw kennis van het internationale speelveld kunt u bij uitstek bedrijven helpen voet aan de grond te krijgen op buitenlandse markten en  zorgen dat we onze kennis en kunde daar kunnen inzetten.’

 

Grote zorgen ondernemers

Tijdens de jaarlijkse conferentie voor diplomaten die Nederland vertegenwoordigen in het buitenland, sprak Thijssen onder meer over de actuele internationale situatie. ‘De pandemie en de oorlog in Oekraïne hebben ons met de neus op de feiten gedrukt: Europa is geopolitiek te afhankelijk geworden. We zullen daarom minder naïef moeten zijn als het gaat over internationale handel.’ Daarbij wees zij op de enorme gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de Nederlandse economie en ondernemers. ‘Verstoorde logistieke ketens, grote tekorten, forse prijsstijgingen van onder meer energie en materialen. Als u daar ook nog eens het historische personeelstekort bij optelt, ziet u dat de zorgen groot zijn voor ondernemers.’ 

 

Vestigingsklimaat onder druk

Ook stond Thijssen stil bij het Nederlandse vestigingsklimaat. ‘Zeker, we staan er op veel punten nog goed voor in ons land. Maar onder de motorkap is er werk aan de winkel. Van het tekort aan woningen tot aan de teruglopende schoolprestaties van onze jongeren. We kunnen het ons niet veroorloven om achterover te leunen.’ Het is volgens haar ook belangrijk dat we in Nederland het unieke ecosysteem van grote bedrijven, mkb, overheid en kennisinstellingen blijven koesteren. ‘Onze economie floreert hierdoor. Bedrijven die ons land verlaten laten dan ook een gat achter.’

 

Oproep aan ambassadeurs

Thijssen besloot haar betoog met een oproep aan de ambassadeurs om gezamenlijk een succes te maken van de grote maatschappelijke uitdagingen die voor ons liggen. ‘Het wordt Nederlandse bedrijven de laatste tijd alleen maar moelijker gemaakt om te werken in andere landen. De dominee lijkt het in ons land van de koopman te winnen. En ondertussen springen buitenlandse concurrenten – die het vaak veel minder nauw nemen met milieu en mensenrechten - in het gat. Laten we er daarom voor zorgen dat ook onze toekomstige generaties hun welvaart over de grens kunnen verdienen zoals dat hoort: door in de hele wereld oplossingen voor de vraagstukken van planet en people aan te dragen.’