‘Akkoord COP28 belangrijke stap voor aanpak klimaatprobleem’

13-12-2023

‘Het is goed dat er op de COP28 een akkoord is bereikt waarmee landen en bedrijven verder kunnen met de aanpak van het klimaatprobleem. We moeten het akkoord nog nader bestuderen, maar er lijken belangrijke stappen gezet om versneld de transitie te maken naar een duurzame economie.’ Dat zegt VNO-NCW in een eerste reactie op het klimaatakkoord wat vanochtend is bereikt op de klimaatconferentie in Dubai. ‘Nu is het zaak dat bedrijven en overheden gezamenlijk doorgaan met hun inspanningen om de wereldwijde CO2-reductie te versnellen’, aldus de ondernemersorganisatie.

 

Verdrievoudiging aanbod hernieuwbare energie

Om de opwarming van de aarde een halt toe te roepen is het volgens VNO-NCW belangrijk dat we op mondiaal niveau afspraken maken over ons klimaatbeleid. ‘Het is goed om te zien dat landen op de klimaattop in Dubai overeenstemming hebben bereikt op een aantal belangrijke punten.  Zo zijn er – naast afspraken over de geleidelijke afbouw van fossiele brandstoffen – ook afspraken gemaakt over het verdrievoudigden van het aanbod in hernieuwbare energie. Verder is er een akkoord bereikt over het uitbreiden van verschillende VN-klimaatfondsen, waarmee armere landen worden geholpen om maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en tevens hun burgers beter te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering’.

 

Nederlandse klimaatdoelen 2030 binnen bereik

Tijdens COP28 heeft het Nederlandse bedrijfsleven diverse klimaatoplossingen kunnen presenteren die op veel belangstelling konden rekenen en die andere landen kunnen helpen bij de tijdens deze COP gemaakt afspraken. Ook in eigen land zijn (volgens het PBL) voor 2030 de klimaatdoelen inmiddels voor het eerst goed in beeld door alle maatregelen in het bedrijfsleven. Grootste opgave voor Nederland is vooral praktische problemen opruimen komende jaren, zoals netcongestie, gebrek aan infrastructuur, etc.