VNO-NCW en MKB-Nederland: Een nieuwe (Europese) koers

24-02-2021

Woensdag 10 februari presenteerden VNO-NCW en MKB-Nederland de middellangetermijnvisie tot 2030. Verschillende stakeholders beschrijven de gepresenteerde nieuwe koers als een flinke ommezwaai: ‘VNO-NCW doet met deze nieuwe, verfrissende koers een duidelijke handreiking naar de vakbonden’, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. Ook Milieudefensie reageert positief op de ‘ommezwaai’. ‘Goed dat nu ook VNO-NCW erkent dat investeren in werkgelegenheid neerkomt op investeren in verduurzaming van onze samenleving’, zegt directeur Donald Pols. Tegelijkertijd blijft onze visie ook een echt ondernemersverhaal.

 

Met de nieuwe koers ambiëren VNO-NCW en MKB-Nederland een bedrijfsleven dat bijdraagt aan het creëren van brede welvaart. “Productiviteit, inclusiviteit en duurzaamheid” zijn hierbij de belangrijkste welvaartspijlers. Om dit te kunnen bereiken is er een nieuw samenspel tussen het bedrijfsleven en de overheid nodig. Niet alleen de Nederlandse overheid maar ook de Europese Unie. Het belang van Europese samenwerking op het gebied van het behalen van strategische autonomie, het realiseren van duurzame doelstellingen en het reguleren van de digitale transitie worden in de nieuwe visie onderstreept.

 

Verduurzaming

VNO-NCW en MKB-Nederland onderschrijven de Europese Green Deal. Dit akkoord houdt in dat Nederland in 2050 klimaatneutraal moet zijn en in 2030 al 55% CO2 reductie moet hebben behaald.  Zoals Ingrid Thijssen, de voorzitter van VNO-NCW, aangaf in een interview met het AD, “het tempo van CO2 reductie moet omhoog, we moeten de industrie verduurzamen en energie-infrastructuur vernieuwen”.  Echter moet dit wel op Europees niveau of zelfs wereldniveau gebeuren. “Anders zijn de maatregelen niet effectief en verplaatst de industrie zich alleen maar. En de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven moet goed blijven”, aldus Thijssen.

 

Strategische autonomie

Een andere belangrijke pijler van de Europese agenda van de nieuwe visie richt zich op de strategische autonomie van Nederland én van Europa.  Meer strategische autonomie ten aanzien van technologie, producten en grondstoffen wordt gezien als cruciaal voor de economie. Hier moet echter een balans gevonden worden, want Nederland verdient nog steeds veel aan vrijhandel dus moet een beleid van protectionisme worden vermeden. Een Europees mededingingsbeleid om fusies en overnames te beoordelen (uitgaande van de relevante markt) is in ieder geval een goede stap. De Europese samenwerking moet hierbij ook tegenwicht bieden tegen powerplay van Chinees staatskapitalisme en tech-giganten uit de Verenigde Staten.

 

Digitalisering

Op het gebied van digitalisering liggen er voor de Nederlandse bedrijven veel kansen. De beschikbaarheid van data en AI en de toenemende rekenkracht van computers kunnen bijvoorbeeld zorgen voor efficiëntere bedrijfsprocessen en beter inzicht in de wensen van klanten. Nederland moet daarom meer gaan investeren in bijvoorbeeld AI, maar ook in de digi-vaardigheid van de Nederlandse beroepsbevolking. Ook in het digitale domein is Europa belangrijk. Doordat veel digitale activiteiten grensoverschrijdend zijn, is de regulering door de Europese Unie op dit gebied van groot belang. Alleen op deze manier zullen er voor elke digitale activiteit binnen de EU dezelfde regels gelden.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.