Tata Steel: 'Klimaatbeleid is een Europese zaak'

09-04-2019

 

Wat betekent Europa voor jou?Eind mei (de 23ste om precies te zijn) is het weer zover. Dan gaan we naar de stembus om een nieuw Europees Parlement te kiezen. Een belangrijk thema deze verkiezingen is het klimaatbeleid. Carl van der Horst van Tata Steel pleit voor een Europees klimaatbelied om interne oneerlijke concurentie te voorkomen.


Het is opvallend dat het klimaatdebat vooral naar binnen gericht is terwijl Nederland en de Nederlandse industrie veelal Europees opereren. De Nederlandse regering begreep dit afgelopen december nog heel goed. 

 
Toen heeft zij, samen met nog zeventien andere lidstaten, een verklaring uitgegeven waarin geconstateerd wordt dat de Europese industrie belangrijk is voor Europa met 32 miljoen directe en 30 miljoen gerelateerde banen. De achttien ‘Friends of Industry’ vinden dat het hoog tijd wordt voor een actief Europees industriebeleid om de transitie naar een duurzame, ‘low-carbon’ en circulaire economie te steunen en tegelijkertijd de concurrentiekracht van de industrie te waarborgen.

 

Begin maart 2019 heeft het ‘Europees centrum voor politieke strategie’ – dat is de ‘denktank’ van de Europese Commissie – hierop voortgeborduurd in haar rapport ‘EU industrial policy after Siemens-Alstom, finding a new balance between openness and protection’. In het rapport wordt geadviseerd om een betere balans te vinden tussen bescherming van de eigen industrie (bijvoorbeeld door handelsdefensieve maatregelen) en het proactief optreden (bijvoorbeeld door wederkerigheid te eisen van handelspartners: jij mag bij mij investeren, als ik op

gelijke voorwaarden dat bij jou mag doen). Eén van de belangrijke aanbevelingen is om de interne markt te versterken. Interne barrières

verzwakken namelijk het concurrentievermogen van de Europese industrie.

'Wij werken dus hard, samen met anderen, om onze CO2-uitstoot in Nederland en in Europa te verminderen. Maar de Europese context is daarbij cruciaal.De door het kabinet aangekondigde oplossing van het klimaatprobleem, namelijk het invoeren van een CO2-heffing, is daarmee volkomen in tegenspraak. Zo’n belasting werpt een enorme horde op voor de Nederlandse industrie die concurrenten in Europa en daarbuiten niet hebben. De door velen voorgestelde matiging van dit negatieve effect, te weten het invoeren van een importheffing op vergelijkbare producten die niet aan een vergelijkbare heffing zijn onderworpen, is nonsens in een Nederlandse context. Nederland kan vanwege de interne markt geen importtarieven invoeren, niet op importen vanuit Europa en niet op importen van buiten Europa.

 

Tata Steel onderschrijft de doelstellingen van Parijs. Wij willen die in 2050 halen.  Wij werken samen met andere sectoren om de klimaatdoelstellingen van het kabinet voor 2030 te halen. Samen met Dow Chemical ontwikkelen wij een technologie om uit onze procesgassen grondstoffen voor Dow’s producten te maken. Tijdelijk zal daarbij de CO2-reductie plaats vinden door het op te slaan in lege gasvelden in de Noordzee. Op de langere termijn zal het proces circulair zijn. Daarnaast ontwikkelen wij een nieuwe technologie die de CO2-uitstoot sowieso met 20% vermindert en zijn we met Nouryon en Port of Amsterdam een haalbaarheidsstudie aan het doen naar de ontwikkeling van groene waterstof op het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Een 100 megawatt waterelektrolysefabriek met een maximale jaarlijkse productiecapaciteit van 15.000 ton waterstof plus zuurstof zou daarin de eerste stap zijn.

 

Wij werken dus hard, samen met anderen, om onze CO2-uitstoot in Nederland en in Europa te verminderen. Maar de Europese context is daarbij cruciaal.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.