Rob Roos (JA21): ‘Politiek moet realistische én technologisch-neutrale doelen stellen’

16-09-2021

De EU heeft vorig jaar de klimaatdoelen serieus verstrengd. De uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 moet nu met ten minste 55% verminderen ten opzichte van 1990. De Europese Commissie heeft op deze zomer een pakket voorstellen uitgebracht die betrekking hebben op het klimaat-, energie-, grondgebruik-, vervoers- en belastingbeleid van de EU. In de komende twee jaar zullen we deze voorstellen behandelen. Voor ons is het duidelijk: 'Fit-for-55', zoals het pakket wordt genoemd, is een onverantwoord experiment met onze economie.

 

De voorstellen gaan volgens de Commissie 1300 miljard euro kosten, maar volgens meer realistische schattingen zal het 4 à 5000 miljard euro worden. En het resultaat dat we daarmee behalen is slechts 0,004 °C minder opwarming: een onmeetbaar klein resultaat.

 

Wat het pakket duidelijk maakt, is dat dat de Europese Commissie haar vertrouwen in de vrije markt definitief heeft verloren. Fit-for-55 is de volgende stap naar een planeconomie. Ons verdienvermogen en onze koopkracht worden in de waagschaal gelegd met stijgende kosten en nog meer regelgeving.

 

Europa is al koploper in de wereld als het gaat om verbeteren van leefomgeving en milieu. We investeren al decennia, succesvol in een betere toekomst. En dáár moeten we mee doorgaan. Zonder idealisme. De politiek moet realistische én technologisch-neutrale doelen stellen. Laat de uitvoering aan de markt over. Alleen dan zal er innovatie en vooruitgang zijn.

 

Rob Roos, JA21-fractievoorzitter in het Europees Parlement

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.