Permanente Vertegenwoordiging roept op: 'Draag bij aan de toekomst van Europa'

25-11-2021

De Conferentie over de toekomst van Europa is in volle gang. Inwoners uit de EU zijn opgeroepen om hun ideeën te delen over Europa. Om zo te bouwen aan een gezamenlijke toekomst. Nederland ziet de Conferentie als kans om burgers een stem te geven en zo van hen te horen wat zij nu écht belangrijk vinden: waar moet de EU meer aandacht aan besteden? Of juist minder? Wat gaat goed en waar is nog ruimte voor verbetering?

 

EU-burgers worden op verschillende manieren betrokken en geconsulteerd - zowel op nationaal als Europees niveau - over onderwerpen als klimaat, economie en Europese democratie. Om Nederlanders zo goed mogelijk te betrekken, heeft de Nederlandse overheid zowel het SCP gevraagd aanvullend onderzoek te doen naar de wensen van de Nederlandse burgers ten aanzien van de EU, als de nationale burgerdialoog Kijk op Europa gelanceerd.

 

Kijk op Europa

 

Kijk op Europa betrekt burgers bij inclusieve en representatieve dialogen. Nederlanders konden de afgelopen maanden hun stem laten horen via een panelgesprek, een online enquête, een swipe-tool en door mee te doen aan verdiepende themadialogen. Daarnaast zijn er verschillende dialogen op locatie (buurthuizen, zorginstellingen, etc.) geweest.

 

De aanbevelingen van burgers uit Kijk op Europa worden door Nederland overgebracht in de werkgroepen en plenaire vergadering van de Conferentie. De conclusies en aanbevelingen worden in het voorjaar van 2022 aangeboden aan het gezamenlijk voorzitterschap, bestaande uit de voorzitters van de Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement.

 

De eerste resultaten

 

Meer informatie en de (tussentijdse) uitkomsten kunt u vinden op www.kijkopeuropa.nl. In deze uitkomsten ziet u ook wat Nederlanders belangrijk vinden op onderwerpen die voor u van belang zijn, zoals economie en werkgelegenheid. Zo blijkt dat meer dan driekwart van de Nederlanders vindt dat EU-landen er samen voor moeten zorgen dat alle bedrijven in de EU eerlijke belasting betalen. Ook vindt meer dan de helft dat de EU werkgelegenheid moet bevorderen en ervoor moet zorgen dat bedrijven meer samenwerken, om zo de Europese economie sterker te maken.

 

Welke kansen biedt de Conferentie?

 

Ook voor u en uw bedrijf zijn er kansen te benutten door deel te nemen aan de Conferentie. U kunt ideeën plaatsen of evenementen organiseren en de resultaten aanleveren op het digitale platform van de Conferentie. De inbreng verzameld op dit platform wordt weergegeven in verschillende verslagen en uiteindelijk meegenomen bij het opstellen van de concrete aanbevelingen.

 

Mochten u of uw bedrijf nog vragen hebben over de Conferentie over de toekomst van Europa, neemt u dan contact op met conferentie-europa@minbuza.nl

 

Wepke Kingma

Speciale gezant van Nederland voor de Conferentie over de Toekomst van Europa

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.