Onderhandelingen over platformwerkers en beloningstransparantie lopen moeizaam

17-11-2022

Met het naderende einde van het Tsjechische voorzitterschap liggen er nog een paar belangrijke sociale issues op het bord van de Europese instellingen. Eind oktober bereikte de Raad een compromis over het voorstel van de Europese Commissie voor een regeling voor platformwerk. Waar de Commissie uitging van vijf criteria met een weerlegbaar rechtsvermoeden voor de kwalificatie van hetzij werknemer, hetzij platformwerker, kwam de Raad met twee extra criteria. Eerder hadden zeven lidstaten, waaronder Nederland, het standpunt ingenomen, dat er juridische duidelijkheid moet zijn over het zijn van platformwerker of werknemer. De zeven lidstaten pleitten ervoor de eisen voor een weerlegbaar rechtsvermoeden nog eens extra aan te scherpen. Ze willen dicht bij het voorstel van de Commissie blijven. Het Europees Parlement wil juist een andere richting inslaan en platformwerk zoveel mogelijk beperken. De stemming daarover in de Commissie Werkgelegenheid van het Europees Parlement is mogelijk eind november.

 

Ook over de door de Europese Commissie voorgestelde richtlijn over Pay Transparency verlopen de onderhandelingen met het Europees Parlement moeizaam. Het EP  heeft een oplossing geëist op twee punten, die geen deel uitmaken van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie. Het wil in de richtlijn intersectionele discriminatie en non-binaire personen opnemen. Beide toevoegingen zijn een aanvulling op het voorstel van de Europese Commissie. De eis van die twee toevoegingen houden de onderhandelingen in hun greep.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.