Nieuwe EU-wetgeving mag niet tot meer regeldruk leiden

22-10-2020

Het is al meerdere keren uitgesteld, maar volgende maand – 24 november om precies te zijn – moet hij dan toch echt gepubliceerd worden: een mededeling van de Commissie over betere regelgeving.

 

Alleen doen wat nodig is

De better regulation agenda van de Commissie heeft als doel het beter vormgeven van de wet- en regelgeving van de EU. Hiervoor wordt voornamelijk gebruik gemaakt van evaluaties en consultaties. De Commissie wil alle belanghebbenden betrekken bij de totstandkoming van Europese regels en wil vooral dat regelgeving niet verder gaat dan nodig is. Verder is transparantie omtrent het wetgevingsproces belangrijk.

 

Meer ambities = meer regels?

De huidige Commissie is ontzettend ambitieus, met name als het gaat om de twin transition, de transitie naar een groen en digitaal Europa. Dit betekent dat er in de komende jaren veel nieuwe Europese regelgeving verwacht kan worden. Bedrijven lopen hierdoor een risico, want nieuwe wetten kunnen nieuwe regeldruk opleveren. De Commissie wil nog weleens uit het oog verliezen wat vooral het doel zou moeten zijn van Europese regels: het overbodig maken van nationale regels.

 

Blijven hameren op minder regeldruk

VNO-NCW en MKB-Nederland zullen daarom, in samenwerking met koepelorganisatie BusinessEurope en de andere Europese ondernemingsorganisaties, de Commissie blijven wijzen op haar better regulation principles. Zo beloofde Commissievoorzitter Von der Leyen bij haar aantreden dat het ‘one in, one out’-principe gehanteerd zal worden. Dit soort principes zijn noodzakelijk  – onze leden zitten niet te wachten op nieuwe administratieve rompslomp.

 

Door in te zetten op de EU-beginselen van betere regelgeving, kunnen meer lasten hopelijk voorkomen worden. Het is nu aan de Commissie om haar beloftes op dit vlak in te lossen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.