Het Franse EU-voorzitterschap volgens ambassadeur Pieter de Gooijer

16-12-2021

Frankrijk staat het komende half jaar in de schijnwerpers. Niet alleen vanwege de presidentsverkiezingen, maar ook vanwege het voorzitterschap van de Europese Raad. Twee jaar na de uitbraak van de coronapandemie staat de agenda in het teken van economisch herstel, een digitale en duurzame toekomst. Bij de persconferentie van 9 december sprak Emmanuel Macron onder meer over een soeverein Europa, een nieuw groeimodel voor de Europese Unie en een menselijk Europa.

 

Op klimaatgebied wil Frankrijk een balans vinden tussen de hoge ambities, die tegelijkertijd betaalbaar moeten blijven voor de burger en ook sociaal rechtvaardig moeten zijn. Wat betreft duurzaamheid wordt er natuurlijk voortgebouwd aan het ambitieuze 'Fit For 55'-pakket. Met onder meer de instelling van het Carbon Border Adjustment Mechanism, de uitbreiding van het Emission Trading System en de implementatie van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

 

Wat de digitale agenda betreft, kijken we uit naar de ministeriële bijeenkomst over ‘Digital Sovereignty’. Het komend half jaar wil Frankrijk de triloog over de Digital Markets Act tot een succesvol einde brengen. Nederland, Duitsland en Frankrijk hebben daarin een gemeenschappelijke positie ingenomen, met het doel om zowel Europese bedrijven als consumenten beter te beschermen. Frankrijk heeft nationaal veel geïnvesteerd om Tech start ups te ontplooien tot Tech scale ups en wil dit ook op Europees niveau; ook dit sluit goed aan op de Nederlandse prioriteiten.

 

Tijdens het Franse voorzitterschap zal ook de ‘European Chips act’ worden gepresenteerd. Nederland zet daarbij in op de versterking van de interne markt met het oog op sleutel-technologieën zoals de semiconductoren. Voor ons is het van belang om ons niet af te sluiten voor de mondiale waardeketen, en ons niet te beperken tot de bescherming van onze eigen waardeketen.

 

President Macron zal tijdens de informele Europese Raad op 10 en 11 maart willen spreken over een nieuw Europees groei- en investeringsmodel voor 2030. Daarbij zet hij vooral in op het ontwikkelen van productiecapaciteit in innovatieve sectoren, het verenigen van deze economische ontwikkelingen met de klimaatambitie, het bevorderen van Europa als digitale macht en in dit geheel het ontwikkelen van vaardigheden en een dynamische arbeidsmarkt.

 

Dit sluit aan bij Macrons nationale doelstellingen om technologische afhankelijkheden aan te pakken, een nieuwe industriële basis te ontwikkelen en in Europa na te denken over onze investeringen in (digitale) vaardigheden en innovaties. In concreto moet zich dit vertalen in afronding van de IPCEI’s Electronics en Waterstof in maart en voortgang op andere IPCEI’s zoals Cloud en Gezondheidszorg. Nederland verwelkomt de afronding van deze programma’s, met in achtneming van een duidelijk staatssteunkader en een goed werkende interne markt. Het is noodzakelijk om technologische afhankelijkheden aan te pakken door in Europa na te denken over onze investeringen in (digitale) vaardigheden en innovatie. Dit is in het belang van onze open strategische autonomie.

 

Op 31 augustus van afgelopen jaar bracht minister-president Mark Rutte een bezoek aan de Franse president Emmanuel Macron. Daar werd een verklaring ondertekend om de samenwerking tussen Nederland en Frankrijk verder te verdiepen met te houden regeringsconsultaties. Frankrijk is inmiddels de derde economische partner voor Nederland en er is een belangrijke rol weggelegd voor het (georganiseerde) bedrijfsleven om samen met de overheden in beide landen deze maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. Mocht u interesse hebben om in Frankrijk te ondernemen, dan is het afgelopen jaar de Netherlands Business Council opgericht, een professioneel business netwerk dat Nederlandse ondernemers samenbrengt en verbindt met Franse partners.

 

Pieter de Gooijer

Ambassadeur in Frankrijk

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.