Europese handelspolitiek in de schijnwerpers

20-01-2022

In de vorige Blik op Europa stonden we stil bij de ambitieuze agenda van het Franse EU-voorzitterschap, dat begin deze maand van start ging. Inmiddels heeft ook het nieuwe Nederlandse Coalitieakkoord het licht gezien. Vanuit Europees perspectief is dat een markant stuk. Het stelt dat de instabiliteit in de wereld ‘vraagt om een voortrekkersrol van het Koninkrijk der Nederlanden en een sterke en slagvaardige EU. Europa brengt Nederland vrede, veiligheid en welvaart. Naast een economische gemeenschap is de EU een waardengemeenschap’. De partijen hebben afgesproken dat Nederland een leidende rol zal nemen om Europa slagvaardiger, economisch sterker, groener en veiliger te maken. Zij willen open strategische autonomie van de EU, een slagvaardiger buitenlands beleid, modernisering van het Stabiliteits- en Groeipact. Ze staan open voor verdragswijzigingen. En ze willen de resultaten en toegevoegde waarde van de EU zichtbaarder maken. Daarvoor wordt een ‘Europawet’ voorbereid.

 

Daarmee lijkt het akkoord een punt te zetten achter de jarenlange eurosceptische koers van veel middenpartijen en te kiezen voor een volmondig uitdragen van het belang van de EU voor ons land. Er is een kaap gepasseerd. Die constructieve houding van Nederland is nodig om de grote Europese agenda op te pakken die er ligt. Het betekent zeker niet het einde van de discussie over Europa, eerder pas het begin. Maar wel met een nieuwe grondhouding. Dat is zeer welkom.

 

Een heel ander veld waar zich grote veranderingen voltrekken is de Europese handelspolitiek. Daar zetten we in deze Blik speciaal de schijnwerper op.

 

De Europese Unie heeft een ambitieuze handelsagenda voor 2022.Verschillende regio’s zullen in de schijnwerper staan. Maar de handelspolitieke agenda heeft inmiddels een heel ander karakter dan een paar jaar geleden. Waar tot voor kort wereldwijde en regionale liberalisering voorop stond, wordt de agenda nu bepaald door het versterken van de strategische positie van de EU in de wereld, bilaterale afspraken met andere protagonisten op het wereldtoneel, versterking van handelsdefensief instrumentarium en een streven om vorm te geven aan de klimaatbeleid en een sociale dimensie van handelsbeleid. Extern is de geopolitiek niet meer weg te denken als factor in het handelsbeleid, terwijl intern de duurzaamheidsfactor steeds meer aandacht vraagt. Dat alles kan ingrijpende consequenties hebben voor handelsland Nederland. Het is tijd daarover na te denken.

We focussen in deze Blik op een aantal handelspartners – de VS, China, het VK, Afrika – en bespreken daarnaast nieuwe handelsinstrumenten die in ontwikkeling zijn en de relatie tussen handel en duurzaamheid.
  

Tot slot praten wij u bij over de onvoorspelbare energieprijzen en wat we de komende tijd op dit front kunnen verwachten. Via deze introductie willen we u veel leesplezier wensen met deze Blik op Europa. 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.