Energieprijzen blijven de komende tijd onzeker

20-01-2022

De hoge energieprijzen blijven de gemoederen in Brussel bezig houden. Op 20 december stond het onderwerp opnieuw op de agenda van de milieuraad in Brussel. Normaliter worden er aan het einde van zo’n bijeenkomst conclusies opgesteld waar alle Ministers achter staan. Maar dit keer niet, en dat is vrij uitzonderlijk. Eensgezindheid over hoe het probleem aan te pakken is ver te zoeken.

 

Dergelijke conclusies bevatten vaak een aantal actiepunten. Zo werd er de vorige keer (eind oktober) gevraagd een onderzoek in te stellen naar de werking van de gas- en elektriciteitsmarkt om na te gaan of het huidige marktsysteem bijdraagt aan de hoge energieprijzen. Een tussentijds rapport dat halverwege december werd gepresenteerd toonde aan dat de Europese gas- en elektriciteitsmarkt naar behoren werkt en Europese consumenten in het verleden miljarden euro’s heeft bespaard op de energierekening.

 

Daarnaast publiceerde de Europese Commissie begin oktober 2021 een gereedschapskist met maatregelen die lidstaten onder de huidige wet- en regelgeving kunnen nemen, om de stijging van de energierekening voor consumenten zoveel mogelijk te beperken.

 

De onenigheid tussen lidstaten heeft verschillende oorzaken en het lijkt er niet in te zitten dat men tot een eensgezinde aanpak zal komen. Het ene kamp (o.l.v. Spanje en Frankrijk) wil dat de elektriciteitsmarkt wordt herzien en opteert voor een begrenzing op de gasprijs, iets wat voor het andere kamp (o.a. Nederland en Duitsland) onbespreekbaar is.

 

Door deze patstelling zal het beleid rondom de hoge energieprijzen zich voornamelijk op nationaal niveau verder ontwikkelen. Zo trok de Franse overheid recent nog de beurs door 8 miljard Euro te reserveren om de verdere stijging van de elektriciteitsprijzen te beperken. Dit komt bovenop de 14 miljard die tot nu toe al is besteed aan het bevechten van de hoge energieprijzen in Frankrijk.

 

Echter, er zijn recent ook voorstellen gedaan door de Europese Commissie om bijvoorbeeld de gezamenlijke inkoop van gas mogelijk te maken voor de lidstaten die dat willen. Daarnaast wil de Europese Commissie lidstaten verplichten om hun opslagcapaciteit beter in de gaten houden en loopt er een vooronderzoek naar concurrentieverstorend gedrag op de gasmarkt, waarin ook de eventuele rol van het Russische Gazprom wordt onderzocht.

 

Naast alle onrust mogen we van geluk spreken dat Koning Winter tot dusver nog niet echt zijn spierballen heeft laten zien. Integendeel, 30 december 2021 was de warmste 30 december ooit gemeten en de dag daarna bemachtigde oudejaarsdag 2021 dezelfde titel. Naast de toegenomen aanvoer van LPG uit de VS heeft dit de energieprijzen enigszins doen stabiliseren. Maar door de toenemende spanning aan de grens tussen Oekraïne en Rusland kan de prijs zomaar weer recordhoogtes gaan breken.

 

Een ding is zeker, de situatie blijft de komende maanden onvoorspelbaar en we moeten er rekening mee houden dat we naast Corona ook nog een tijdje met hogere energieprijzen moeten leven.

Lees meer over

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.