De Europese verkiezingen, wat staat er op het spel?

30-01-2019

Over nog geen vier maanden bepalen circa 380 miljoen stemgerechtigde Europeanen de inrichting van het Europese Parlement tot 2024. De kiezers worden niet de allerminste thema’s voorgeschoteld in de campagne. Europa gaat o.a. over migratie, klimaat en energie, technologische ontwikkelingen, Brexit en internationale samenwerking met onvoorspelbare wereldmachten.

 

De Europese Unie is van groot belang voor ondernemend Nederland. Nederlandse bedrijven hebben profijt van een florerende interne markt, de harmonisatie van wet- en regelgeving, democratische stabiliteit en vrede en welvaart in Europa. Maar er is natuurlijk ruimte voor verbetering. Met de verkiezingen voor de deur, hebben ook de Europese werkgeverskoepels in Brussel hun prioriteiten voor de nieuwe termijn 2019 – 2024 bepaald.

 

De Europese koepels van VNO-NCW (BusinessEurope) en MKB-Nederland (SME United) hebben de afgelopen maanden hun wensen en ideeën voor een optimaal Europees ondernemersklimaat in de nabije toekomst gepresenteerd. In de aankomende edities van de Blik op Europa verkiezingsspecial lichten we verder toe wat Europa voor het Nederlandse bedrijfsleven betekent en hoe wij de toekomst van de EU zien.  

 

In een notendop de prioriteiten van Ondernemend Europa:  

 

Europa sterker en onafhankelijker in de wereld 

Europa staat voor forse uitdagingen, op het gebied van digitalisering, migratie, veiligheid, verduurzaming, geopolitieke ontwikkelingen en Brexit. Om de waarden, welvaart en de European way of life te beschermen moet de concurrentiepositie en economische duurzaamheid van Europa worden versterkt.  

 Het succes van de EU is geen garantie voor de toekomst. Ruimte voor ondernemerschap, slagvaardig beleid en vernieuwing is essentieel om de EU op de kaart te zetten. Dit betekent:

  • De voltooiing en handhaving van de interne markt
  • Het versimpelen van huidige wetgevende kaders
  • Versterken van onze economische- en monetaire unie
  • Het (door-)ontwikkelen van de juiste arbeid skills
  • Het versterken van het vrijhandelsnetwerk
  • Het tegengaan van protectionisme
  • Het zelfstandig organiseren van energie/technologie/milieu
  • Het versterken van de buitengrenzen.   

Europa als voorloper op het gebied van digitalisering, innovatie en duurzaamheid 

Succes is gebaseerd op onze kracht om uitdagingen om te buigen naar kansen. Het Europese model voor innovatie en digitalisering moet strategischer worden ingericht. Digitalisering vereist ruimte voor nieuwe producten, nieuwe diensten en nieuwe businessmodellen. Het wetgevende kader van de EU moet flexibel, neutraal en toekomstbestendig zijn. Dit vraagt bijvoorbeeld om een verhoging van het innovatie- en digitaal budget en een Europese aanpak voor data en digitale platformen.  

 

Bovendien moet de EU-koploper worden in de energietransitie, duurzaamheid en hernieuwbare energie. Met als randvoorwaarden dat dit niet ten kosten gaat van de concurrentiepositie van het Europese bedrijfsleven.  

 

Een eerlijk en inclusief Europa 

Ondernemers innoveren, investeren, creëren banen en stimuleren de groei van de economie. Voor economische en sociale voortuitgang zijn daarnaast een goed functionerende arbeidsmarkt en goed ontworpen welvaart systeem nodig. Hervorming van de Europese arbeidsmarkt en een sterke sociale dialoog ook op Europees niveau zijn noodzakelijk. Werkgevers en werknemers moeten zich aanpassen aan de nieuwe balans tussen zekerheid en flexibiliteit.  

 

Bekijk hier het filmpje van Business Europe over de ambitie van het Europese bedrijfsleven voor 2030.  

 

Meer info? Vind hier het memorandum van SME United en hier het Visie document van Business Europe. 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.