De Europese 'Digital Green Pass'

16-03-2021

De Europese Commissie publiceerde 17 maart het voorstel voor een ‘Digital Green Certificate’ (eerder ‘paspoort’, ‘card’ of ‘pass’). Hiermee wil de Commissie bijdragen aan het soepel verlopen van grensverkeer binnen de Europese Unie, ook voor ‘niet-essentieel verkeer’, voornamelijk toerisme. Deze verordening regelt aan welke voorwaarden de uitgave, verificatie en acceptatie van een EU-erkend vaccinatie certificaat moet voldoen. Van de 27 lidstaten wordt verwacht dat zij een technische applicatie (digitaal of fysiek) ontwikkelen: het certificaat zelf.

 

Wij verwelkomen de inzet van de Commissie om met dit certificaat het opheffen van grensmaatregelen te faciliteren. Daarnaast is het positief dat het voorstel zowel gaat om een bewijs van vaccinatie, als negatieve test of bewijs van herstel. Maar, er zijn nog veel vragen. Zo zou deze verordening in drie maanden door Europees Parlement en Raad moeten, dat is ongewoon kort. Daarnaast is het bouwen van de technische infrastructuur in de lidstaten een enorme uitdaging. Wij zullen deze discussie volgen en onze input leveren, vanuit de doelstelling dat eventuele nieuwe initiatieven dienen te leiden tot veilige ontsluiting voor relevante sectoren.  

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.