Commissie presenteert verordening over verpakkingen en verpakkingsafval

15-12-2022

In 2040 moet per lidstaat, per hoofd van de bevolking, het verpakkingsafval met 15 % verminderd zijn ten opzichte van 2018 (d.m.v. recycling en hergebruik). Daarnaast wil de Commissie dat alle verpakkingen volledig (op een economisch haalbare manier) recyclebaar zijn in 2030. En, om het gebruik van gerecyclede plastics te bevorderen komen er bindende streefcijfers m.b.t. de hoeveelheid gerecycled plastic in plastic verpakkingen.

 

Bovenstaande is slechts een greep uit het brede pakket aan nieuwe regels en (verplichte) doelstellingen m.b.t. het recyclen en hergebruik van verpakkingen en terugdringen van verpakkingsafval. Het wetsvoorstel zal van invloed zijn op veel verschillende sectoren en ondanks het vroege stadium waarin de wetgevingsprocedure zich nu bevindt wordt er al een vurig debat gevoerd over het ambitieniveau van de doelstellingen en de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van de doelen. VNO-NCW en MKB-Nederland hoort graag van haar leden hoe het voorstel potentieel van invloed kan zijn op de verschillende sectoren. Het persbericht van de Europese Commissie met daarbij alle relevante informatie is hier te lezen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.