Brusselblog Winand Quaedvlieg

23-03-2023

Terwijl ik dit voorwoord schrijf rollen tegenover ons kantoor een voor een de limousines aan om de staatshoofden en regeringsleiders af te zetten bij het Raadsgebouw. Daar begint zo de Voorjaarstop van de EU, die traditioneel over de economische agenda gaat. Na een noodkreet van het Europese bedrijfsleven aan Commissievoorzitter Von der Leyen staat nu de wereldwijde concurrentiepositie van de Europese industrie hoog op de agenda.

 

Vorige week publiceerde de Commissie vier beleidsplannen als voorbereiding op de Top: over de Europese productie van CO2 neutrale energie, over het verminderen van de grondstofafhankelijkheid van Europa, over 30 jaar Interne Markt en over het lange-termijnconcurrentievermogen. In deze Blik leest u daar meer over. En ook treft u een gastbijdrage aan van de plaatsvervangend Secretaris Generaal van BusinessEurope met de vijf boodschappen voor de top.

 

Twee andere gastbijdragen zijn geschreven naar aanleiding van een andere grote gebeurtenis: de verkiezingen voor de Provinciale Staten in Nederland vorige week. Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning in Noord-Holland, en Eddy van Hijum, Gedeputeerde in Overijssel, reflecteren op het belang van Europa voor de provincies. We lezen in de bijdragen dat Brussel 70% van het provinciale beleid bepaalt en dat Overijssel tussen 2014 en 2020 €520 miljoen subsidie kreeg uit Brussel. Niet voor niets nodigt Arthur van Dijk de nieuwe Colleges van Gedeputeerde Staten dan ook uit om een constructieve en duidelijke provinciale stem te laten horen in Brussel. De EU is een volwassen vierde bestuurslaag van Nederland.

 

Verder staan we in deze Blik stil bij drie belangrijke actualiteiten: het nieuwe Natuurherstelbeleid van de EU, waarover Nederland ongerust is omdat het onvoldoende rekening houdt met onze specifieke situatie; de voorstellen voor hervorming van de elektriciteitsmarkt; en de ontwikkelingen om eindelijk tot een regeling te komen voor de status van Noord-Ierland, zodat de handel tussen de EU en het VK op een nieuwe post-Brexit basis kan gaan lopen.

 

We wensen u veel leesplezier.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.