Arthur van Dijk: “De nieuwe Colleges van Gedeputeerde Staten moeten een constructieve en duidelijke provinciale stem laten horen in Brussel”

23-03-2023

Vanwege de Provinciale Statenverkiezingen staat de provinciale politiek deze maand in de schijnwerpers. Ook de EU speelt een belangrijke rol in de provincie. Daarom vroeg Kantoor Brussel van VNO-NCW en MKB-Nederland Arthur van Dijk waarom de EU een belangrijke rol speelt in de provincie en welke Europese onderwerpen extra aandacht verdienen in de nieuw te vormen colleges van Gedeputeerde Staten. Arthur van Dijk is voorzitter van het bestuur van het Huis van de Nederlandse Provincies, de vooruitgeschoven post in Brussel en Commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Holland.

 

Afgelopen jaar stond in het teken van de Russische inval in Oekraïne en de daaropvolgende oorlog. Het is onduidelijk hoelang de oorlog gaat duren en zal verlopen, maar één ding is zeker: het heeft grote impact op de gehele Europese Unie, de maatschappij, de burgers, het bedrijfsleven en alle overheden. De oorlog benadrukt het belang van een verenigd en sterk Europa.

 

De consequenties van de oorlog worden blijvend gevoeld. De opgaven rondom energie, klimaat en digitalisering zijn als gevolg van de invasie urgenter geworden. De oorlog is voor de EU een extra push geweest om de energietransitie te versnellen en verder te werken aan de strategische autonomie van de Unie. Dit jaar worden voor decentrale overheden en bedrijfsleven belangrijke besluiten genomen om de kwaliteit van de lucht, de bodem en het water te waarborgen. Het vraagstuk rondom de stikstofuitstoot en klimaatverandering blijft urgent. Dit vraagt om een continue investering en inzet op de belangenbehartiging in de EU door decentrale overheden. Met een streven naar goede en uitvoerbare Europese regelgeving voor burgers, bedrijven en samenleving.

 

De uitdagingen die in 2023 en daarna op ons afkomen, hebben grote invloed op het dagelijks leven in onze provincies, gemeenten en waterschappen. Het is voor burgers en bedrijfsleven van groot belang welke afwegingen worden gemaakt als het bijvoorbeeld gaat over andere duurzame energie-oplossingen, lokale maakindustrie, landbouw en natuur. Met welke buitenlandse mogendheden doen we zaken? Hoe positioneren regio’s zich op het gebied van waterstof? Op welke manier staan we in verbinding met onze Europese buren? Het antwoord op deze vragen bepaalt uiteindelijk de richting die onze samenleving opgaat en hoe mensen en bedrijven verder gaan.

 

Het is niet alleen aan de Europese Unie of aan de Tweede Kamer om het antwoord op deze vragen te geven. 2023 staat ook in het teken van de Provinciale Statenverkiezingen. De op 15 maart nieuwgekozen Statenleden moeten invulling geven aan hun politiek ambt en politieke agenda, die ook past bij de Europese opgave. De Europese Unie is een volwaardige vierde bestuurslaag die niet weg te denken is, met beleidsinitiatieven als de Europese Green Deal en RePowerEU, uit de provinciale politiek en de provinciale beleidsuitvoering. Ik roep daarom alle nieuwe Statenleden en de te formeren Colleges van Gedeputeerde Staten op een proactieve houding aan te nemen en een constructieve en duidelijke provinciale stem te laten klinken in Brussel. Wat er in Brussel gebeurt is belangrijk voor ons allemaal.

 

De EU is er en de EU blijft er. Dus doe er wat goeds mee!

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.