SER-advies: Combinatie MVO-wetgeving en sectorale samenwerking voorwaarde voor duurzame ketenimpact

18-09-2020

Brede wetgeving op het gebied van internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en samenwerking binnen sectoren versterken elkaar. De combinatie van verplichten en verbinden leidt tot de meeste impact in de keten om risico's voor mens en milieu te voorkomen of aan te pakken.
Op beide vlakken is hiervoor een opschaling naar Europees niveau nodig en een ambitieuze Nederlandse inzet helpt hierbij.

Dit staat in het advies "Samen naar duurzame ketenimpact" dat de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft uitgebracht op verzoek van minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken evalueert het huidige beleid voor internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Minister Kaag vroeg de SER te adviseren over zowel nationale als internationale, bindende en niet-bindende instrumenten voor het toekomstige beleid op dit vlak.

 

Het bedrijfsleven, de vakbonden en maatschappelijke organisaties zijn ambitieus om samen verder te werken aan het voorkomen en aanpakken van misstanden in internationale ketens. Ze hebben daarbij een overheid nodig die minstens zo ambitieus is, coherent beleid voert en als partner blijft investeren in sectorale samenwerking. Ook om samen invloed te kunnen uitoefenen op productielanden en specifieke risico’s aan te pakken, is de betrokkenheid van de overheid cruciaal.