PBL: Nederland op weg naar een circulaire economie

16-05-2022

Nederland heeft de ambitie om in 2050 een volledig circulaire economie te realiseren. Deze notitie gaat in op de kansen en risico's van de daarbij horende transitie voor lage- en middeninkomenslanden. Nederland is immers een handelsland, en grondstoffen- en productieketens houden niet op bij de grens. De conclusies zijn niet alleen relevant voor het Nederlandse circulaire-economiebeleid, maar ook voor ontwikkelingssamenwerking waarin het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG's) centraal staat.