Geen toegang

14-04-2015

Voor u ligt de voortgangsrapportage "Green Deals in Beeld", met actuele informatie over de 176 Green Deals die de overheid tussen 2011 en 2014 heeft gesloten met ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere partijen. Dit jaar wordt de voortgang van de deals met behulp van infographics weergegeven. Dit geeft een aanprekend en zichtbaar beeld van de resultaten in een compacte vorm.

Lees meer over