CPB: Keuzes in Kaart 2022-2025

01-03-2021

Het Centraal Planbureau heeft de resultaten van de doorrekening van de verkiezingsprogramma's van tien politieke partijen gepubliceerd, een overzicht van de budgettaire en de economische gevolgen van hun beleidskeuzes.

 

Volgens CPB-directeur Pieter Hasekamp zijn er grote verschuivingen zichtbaar: "Een aantal partijen kiest voor ingrijpende stelselherzieningen, vaak gericht op het omvormen van het toeslagenstelsel. Vrijwel alle partijen vergroten de overheidsuitgaven en geven een impuls aan de economie. Daarnaast zien we dat alle partijen de lasten voor bedrijven verhogen en dat de meeste partijen financiële lasten verschuiven naar toekomstige generaties."

Lees meer over