Kennismaken met Ton Ravesloot

18-01-2021

In de rubriek ‘Even kennismaken met…’ leren we de beleidssecretarissen van VNO-NCW en MKB-Nederland beter kennen. Wie zijn ze en wat doen ze? Deze week: Ton Ravesloot, die zich onder meer bezighoudt met bodem- en grondwaterkwaliteit, geluidsnormen en het energielabel. 

 

Wat zit er in je portefeuille?

‘Ik werk sinds 93 voor VNO-NCW en MKB-Nederland en zit nu in het gemeenschappelijke beleidsonderdeel. Daar ben ik vooral bezig met een deel van het klimaat- en energiedossier. Vaak met zaken waarmee het midden- en kleinbedrijf te maken heeft, zoals gebouwnormen. Daarnaast buig ik me over de bodem. Dat was vorig jaar actueel door de discussie over PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen). Het derde grote onderwerp is geluid: de regels over hoeveel geluid je mag veroorzaken, bijvoorbeeld op industrieterreinen. Een iets kleiner dossier is nadeelcompensatie voor ondernemers bij schade door infrastructurele werken.’

 

Heb je het daar druk mee?

‘Zeker! Deze week heb ik overlegd over verdere verruiming van de PFAS-norm en een nieuwe internetconsultatie over een verplichting voor bedrijfspandeigenaren om zonnepanelen op het dak te leggen. Ook denk ik na over een webinar over de nieuwe, complexe geluidsregels. Als bedrijfseconoom ga ik na of overheidsbeleid haalbaar en betaalbaar is en of het voor bedrijven beter kan. Vaak wordt er onvoldoende nagedacht over wat beleid betekent voor degenen die ermee aan de slag moeten.’

 

Reageer je alleen op beleidsvoorstellen?

‘We nemen ook zelf initiatieven. Zo willen we graag door met vrijwillige afspraken over energiebesparing. Een grote groep bedrijven wil meer doen dan wettelijk verplicht, maar dan moeten ze wel de ruimte krijgen om dat op hun manier te doen. Nu komt het bevoegd gezag langs met een afvinklijstje van dingen die moeten gebeuren. Voor bedrijven is het vaak efficiënter om bij een renovatie veel zaken tegelijk aan te pakken. Of ze vervangen de vorkheftrucks van alle vestigingen ineens, maar dan moet er geen controleur komen zeuren over verkeerde verlichting op het toilet. Ik overleg nu over meerjarenafspraken daarover met het Rijk, Economische Zaken, gemeenten en provincies.’

 

Wat boeit je in je werk?

‘Het is heel afwisselend en ik ben altijd bezig met actuele onderwerpen waarover je in de krant leest.  Aan de ene kant heb je te maken met het bedrijfsleven en aan de andere kant met de overheid, met haar processen, tijdlijn en politieke gevoeligheid van dossiers. Het is mooi om dat bij elkaar te brengen. Ik merk in alle dossiers wel dat men de stem van het bedrijfsleven belangrijk vindt. Als je kunt beargumenteren waarom iets beter kan, dan leidt dat ook echt tot aanpassingen.’

 

Wat valt je de laatste tijd op?

‘Je zou misschien verwachten dat duurzaamheid een luxedingetje is waarvoor geen aandacht meer is als het slechter gaat met de economie. Dat is niet zo. Mijn gevoel is dat duurzaamheid als thema voor ondernemers blijft. Iedereen is doordrongen van het belang.’