Kennismaken met Karijn van Doorne

11-02-2021

In de rubriek ‘Even kennismaken met…’ leren we de beleidssecretarissen van VNO-NCW en MKB-Nederland beter kennen. Wie zijn ze en wat doen ze? Deze week: Karijn van Doorne, die zich bezighoudt met criminaliteit.

 

Wat doe je zoal?

‘Ik adviseer ondernemers over criminaliteitspreventie en -beheersing. Zij kunnen veel ellende voorkomen door maatregelen te nemen: camera’s ophangen, zo min mogelijk contant geld in huis hebben, een overvaltraining volgen, zorgen voor digitale veiligheid met goede firewalls en back-ups… Ook lobby ik bij de politiek voor betere wetgeving rond informatiedeling. Het zou enorm helpen als ondernemers meer informatie kregen van de politie en ook onderling informatie mochten delen. Dan kan een hoteleigenaar bijvoorbeeld foute gasten weren. De privacyregels maken dit nu onmogelijk.

Verder ben ik momenteel in overleg met de politie en de Nederlandse Vereniging van Banken over de sluiting van de automaten waar ondernemers contant geld in kunnen storten. Dit is gebeurd omdat criminelen deze automaten met explosieven te lijf gaan. Een deel van de automaten is nu weer open met bewaking, maar voor ondernemers moet er een goede permanente oplossing komen.’

 

De vermenging van onder- en bovenwereld is ook een van jouw onderwerpen.    

‘Criminelen gebruiken allerlei legale structuren in de samenleving voor hun activiteiten. Ze hebben bijvoorbeeld een pand, chemicaliën en transport nodig en zoeken manieren om geld wit te wassen. Bonafide ondernemers kunnen hierin ongemerkt verstrikt raken en onder druk worden gezet als ze ermee willen ophouden. Het is het belangrijk dat ondernemers hun bedrijf zo inrichten dat het niet aantrekkelijk is voor criminelen. Dat kan onder meer door nieuw personeel te checken, een goed sleutelbeleid te voeren en een open cultuur te creëren, waarin medewerkers die worden ‘benaderd’ serieus worden genomen.’  

 

Maakt de coronacrisis dit risico groter?    

‘Ondernemers in financiële nood zijn kwetsbaar voor ondermijnende criminaliteit en gaan wellicht eerder in op een ogenschijnlijk mooi investeringsaanbod of op een verzoek in om nieuwe diensten te leveren. Denk bijvoorbeeld aan het vervoeren van een dubieus pakketje of toch verhuren aan een twijfelachtige huurder die alleen met contant geld betaalt.’

 

Je hebt een achtergrond in de criminaliteit?

‘Ambtshalve, haha. Ik heb rechten gestudeerd, ben griffier geweest in strafzaken bij de rechtbank Den Haag en heb zestien jaar bij het OM gewerkt. Daar hield ik me de laatste jaren bezig met publiek-private samenwerking. Heel belangrijk, want ik ben ervan overtuigd dat de overheid het bedrijfsleven nodig heeft om de criminaliteit te bestrijden.

Bij die projecten heb ik mijn voorgangster, Els Prins, leren kennen. Na al die tijd bij de overheid vond ik het een mooie stap om naar VNO-NCW en MKB-Nederland te gaan. Ik hoop dat ik de werelden van overheid en bedrijfsleven wat dichterbij elkaar kan brengen. We hebben immers precies hetzelfde doel: criminaliteit buiten de deur houden.’