Kennismaken met Joran Rust

30-11-2020

In de rubriek ‘Even kennismaken met…’ leren we de beleidssecretarissen van VNO-NCW en MKB-Nederland beter kennen. Wie zijn ze en wat doen ze? Deze week: YEP’er Joran Rust.  

 

Wie is Joran Rust?

‘Ik heb politicologie en bestuurskunde gestudeerd. Veel algemener kan het niet: ik had namelijk geen idee wat ik wilde en met deze studies kon ik alle kanten op. Tijdens mijn master ben ik aan de slag gegaan als lobbyist bij de Vereniging van Waterbouwers, die hier ook in het gebouw zit. Dat heb ik anderhalf jaar gedaan. Sinds afgelopen april neem ik deel aan het YEP-programma. Ik ben begonnen bij het team fysieke omgeving en markten, nu zit ik alweer een tijdje bij sociale zaken.’

 

En, bevalt het?

‘Parallel aan mijn werkzaamheden bij de Vereniging van Waterbouwers heb ik stagegelopen bij een public affairsbureau. Hier merkte ik dat het werken voor een vereniging mij beter ligt. Ik houd van de interactie met de leden: samen de schouders eronder zetten als het lastig is, samen successen vieren. Als ik een stuk heb geschreven dat tot een positief gevolg leidt voor onze achterban, dan krijg ik dat direct te horen. In die zin heeft ons werk concreet resultaat. Dat vind ik leuk. Ik moet er niet aan denken om rapporten te schrijven die vervolgens in een la verdwijnen. Een ander mooi aspect van deze baan is dat wij weleens dingen weten voordat het in het nieuws komt. En andersom: dat we het werkelijke verhaal achter het krantenbericht of journaal-item kennen.’

 

Waar ben je nu mee bezig?

‘Sociale innovatie, het Covid-testbeleid en ik ben input aan het verzamelen voor het SER-advies over thuiswerken. Veilig en gezond werken is ook een van de onderwerpen. Sinds 2013 is de aanpak van arbeidsongevallen van de Inspectie SZW vooral gericht op het beboeten van bedrijven. Wij pleiten voor meer en betere samenwerking tussen de inspectie en het bedrijfsleven. Probeer elkaar te versterken, is onze visie. Zo heeft de inspectie veel kennis over de grootste valkuilen, verbeterpunten en oplossingen in de praktijk. Het zou mooi zijn als die kennis en informatie vaker werden gedeeld. We hebben tenslotte dezelfde ambitie: het verminderen van arbeidsongevallen.’