Kennismaken met Gertrud van Erp

23-11-2020

In de rubriek ‘Even kennismaken met…’ leren we de beleidssecretarissen van VNO-NCW en MKB-Nederland beter kennen. Wie zijn ze en wat doen ze? Deze week: onderwijsspecialist Gertrud van Erp.

 

Wat heb jij met onderwijs?  

‘Toen ik ruim dertig jaar geleden begon bij het KNOV, een van de voorlopers van MKB-Nederland, hield ik me daar al bezig met het vmbo, mbo, hbo en wo, in steeds wisselende combinaties. Daarvoor werkte ik bij een organisatie die de belangen behartigde van besturen van scholen voor beroepsonderwijs. En daarvoor stond ik zelf voor de klas op het hbo.

Onderwijs is dé manier voor individuele burgers en voor landen als geheel om zich te ontwikkelen. Het is een hoeksteen van de samenleving. Gelukkig wordt steeds meer ingezien dat niet alleen kinderen en jongeren zich moeten ontwikkelen, maar werkenden ook. De wereld verandert zó snel: mensen kunnen nu geen veertig jaar meer teren op de kennis en kunde die ze rond hun twintigste hebben opgedaan. Dat hoeft niet altijd via formele scholing, op de werkvloer leren mensen vaak het meest. Maar daar moet dan wel ruimte voor zijn, bijvoorbeeld via taak- en functieroulatie.’

 

Waar ben je nu mee bezig?

‘Een actueel thema is het tekort aan stageplaatsen en leerwerktrajecten voor mbo- studenten. In coronatijd is het voor veel bedrijven lastig om stagiairs aan te nemen. Omdat ze het financieel moeilijk hebben of niet de vereiste begeleiding kunnen bieden. We moeten creatieve oplossingen zoeken. Bijvoorbeeld meerdere studenten op één plek plaatsen of stagiairs opleiden in een andere sector, waar ze wel vergelijkbare competenties kunnen opdoen.

Verder hebben we gezorgd dat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen voor betere samenwerking tussen het hbo en het landelijke bedrijfsleven. Brancheorganisaties hebben een goed beeld van de algemene ontwikkelingen in hun sector en het ontstaan en verdwijnen van functies. Het is goed als er structureel overleg plaatsvindt met de hbo-instellingen, zodat die daarop kunnen inspelen.’

 

Wat is er zo leuk aan je baan?

Never a dull moment. Iedere nieuwe staatssecretaris of minister van Onderwijs heeft weer zijn of haar eigen agenda voor het beleidsterrein. En ook bij ons heeft iedere sector zijn eigen specifieke behoeften en wensen op dit gebied. Dat maakt het werk spannend en afwisselend.

Het is mooi dat je echt dingen kunt bereiken. Ik ben bijvoorbeeld trots op de introductie van de Associate degree-opleidingen in Nederland, waarvoor we intensief hebben gelobbyd. Dat zijn tweejarige opleidingen op hbo-niveau die worden afgesloten met een wettelijk erkend hbo-diploma. Zo’n opleiding biedt vooral mensen met een mbo 4-diploma de mogelijkheid om in relatief korte tijd een hbo-werk- en denkniveau te halen. En het biedt kansen voor om- en bijscholing van werkenden in het kader van een leven lang ontwikkelen.’