Kennismaken met Anthony Stigter

08-01-2021

In de rubriek ‘Even kennismaken met…’ leren we de beleidssecretarissen van VNO-NCW en MKB-Nederland beter kennen. Wie zijn ze en wat doen ze? Deze week: Anthony Stigter, die zich bezighoudt met gezondheidszorg en arbeidsmarkt.

 

Wie is Anthony Stigter?

‘Ik ben trotse papa van twee zoons van zes en acht. Van huis uit econoom en politicoloog, ben ik in 1996 begonnen op het ministerie van Sociale Zaken. Sinds zes jaar zit ik bij VNO-NCW en MKB-Nederland, mijn leukste baan tot nu toe. Ik heb veel contact met onze leden, deskundigen, ministeries, politici en media. Vanwege onze achterban wordt er verdomd goed naar ons geluisterd. Ik kan hier meer doen voor de publieke zaak dan in alle vorige banen samen.’

 

Waar werk je dan aan?

‘In mijn economenrol maak ik analyses en voorstellen. Zo onderzocht ik waarom een groot deel van onze middenklasse zich onzeker voelt. Mensen maken zich zorgen over digitalisering, migratie en hun besteedbaar inkomen. Het bedrijfsleven en de overheid kunnen samen een deel van die onzekerheid wegnemen. Met opleidingen bijvoorbeeld kunnen we zorgen dat nachtverpleegkundigen of oncologen beter leren omgaan met de gevolgen van digitalisering op hun werk. Economie is een middel voor een betere samenleving. Wij willen daarom de maatschappelijke rol van het bedrijfsleven centraal zetten.’

 

En bij je beleidsportefeuille gezondheidszorg?

‘Onze leden, industrie, zorgaanbieders en zorgverzekeraars, benadrukken het belang van gezondheid en zorg voor een productieve bevolking. Daarom hebben we samen met onder meer gemeenten en scholen bij de vorige kabinetsformatie gepleit voor het Nationale Preventieakkoord. Daar borduren we nu op voort. Omdat onze leden in hun werkgeversrol direct 18 miljard meebetalen aan zorgpremies, bedenken we hoe ons solidaire zorgsysteem houdbaar kan blijven. Ook in termen van de arbeidsmarkt. In 2040 moeten we twee keer zoveel zorg leveren met evenveel mensen. Samen met de vakbeweging adviseren we daarover in de SER.’

 

Heb je nog meer prioriteiten?

‘Digitalisering in de zorg leidt tot betere en doelmatigere zorg en tot leuker en productiever werk. Met ict-leveranciers werken we aan makkelijker gegevensuitwisseling voor zorgprofessionals. In 2020 ben ik door corona vooral praktisch bezig geweest. Met het helpen organiseren van persoonlijke beschermingsmiddelen en beademingsapparatuur, ons initiatief voor de XL-teststraten en nu het tijdsschema van de vaccinaties: we willen allemaal onze vrijheden zo snel mogelijk terugkrijgen.’

 

Best veel werk dus…

‘Het voelt soms alsof ik vijf banen tegelijk heb, naast mijn gezin. Maar ik hoef niet alles zelf te doen. Zo kijk ik of ik een werkgroepje van onze leden aan de slag kan zetten en er hoogleraren of ambtenaren bij kan trekken. De uitdaging is die dingen op te pakken waar we de grootste toegevoegde waarde hebben. En te bedenken hoe het op de juiste manier bij beleidsmakers binnenkomt. Allemaal voor een beter en gezonder Nederland.’