Het project: Werkgeverstesten

06-05-2021

Om bedrijven te helpen eigen teststraten op te zetten om te testen op corona, lanceerden VNO-NCW en MKB-Nederland met het ministerie van VWS werkgeverstesten.nl. De website biedt werkgevers onder meer een toolkit en helpdesk. ‘Bij de preventie van besmettingen ligt de nadruk op thuiswerken, maar bij meer dan de helft van werkenden leent hun beroep zich daar niet voor. Dan is preventief testen een goed extra veiligheidsinstrument, vaak naast andere voorzorgsmaatregelen’, zegt beleidssecretaris Anneloes Goossens, die de werkgeversorganisaties vertegenwoordigt in het projectteam.

 

Testcapaciteit uitbouwen

Goossens vertelt dat VNO-NCW en MKB-Nederland al bij het begin van de pandemie betrokken waren bij het testen. ‘We kregen veel klachten van werkgevers: hun medewerkers moesten eerst vijf dagen wachten op een test en nog eens drie dagen op de uitslag. Daarom gingen we de testcapaciteit bij GGD’s helpen uitbreiden. Bedrijven uit de achterban stelden mensen ter beschikking met expertise op het gebied van bijvoorbeeld logistiek en ICT.’

 

Werkgevers helpen om te testen op het werk

Toen de testcapaciteit op peil was, bleken werkgevers graag zelf testfaciliteiten in te willen richten. Niet aangewezen zijn op de GGD en meer invloed hebben op de planning, zodat ze makkelijker hun bedrijf en processen in gang konden houden. Daarvoor werd eind 2020 werkgeverstesten.nl in het leven geroepen. De uitvoering ligt bij projectorganisatie Operatie Fast Lane, onder leiding van Tom Middendorp, oud-Commandant der Strijdkrachten. VNO-NCW en MKB-Nederland praatten mee over de randvoorwaarden.

 

Ook preventief testen toegestaan

Lang was testen door werkgevers alleen toegestaan bij klachten of contact met iemand met corona. Het OMT was bang dat anders niemand meer zou gaan thuiswerken. Goossens: ‘Wij benadrukten dat thuiswerken voor veel mensen geen optie is en dat zij veilig op locatie moeten kunnen werken.’ Sinds maart 2021 mag het wel en stelde de overheid een tijdelijke vergoedingsregeling in voor werkgevers.

Een testuitslag is maar 48 uur geldig, dus het loopt al gauw in de papieren. De vergoeding voor het testen van werknemers met klachten is alleen via de arbodienst of bedrijfsarts aan te vragen. Voor preventief testen is er inmiddels een compensatieregeling, bedoeld als overgang naar (begeleid) zelftesten. Die regeling biedt een vergoeding voor testen onder supervisie van een BIG-geregistreerd arts. Dat geeft meer ruimte voor initiatieven van bijvoorbeeld een huisarts in samenwerking met een lokale ondernemersorganisatie.

 

De praktijk volgen

Nu het systeem staat, heeft Goossens er minder omkijken naar. ‘De uitvoering ligt niet bij ons. We kijken alleen of er dingen aangepast moeten worden. En we houden de ontwikkelingen in de gaten, zoals de verlenging van de vergoedingsregeling en de negatieve tests die grenswerkers in Duitsland moeten laten zien. Ik hoop dat werkgevers met deze testmogelijkheden uit de voeten kunnen.’