Het project Route naar RI&E

29-03-2021

Werkgevers zijn wettelijk verplicht een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) te hebben. Om hen daarbij te helpen, is het ministerie van SZW in samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland, FNV en CNV een vierjarig project gestart. Het project ‘Route naar RI&E’ moet het makkelijker maken aan deze verplichting te voldoen.

 

Gezond en veilig

Met een RI&E brengt een bedrijf of organisatie alle arbeidsrisico’s in kaart, zodat het deze vervolgens kan wegnemen of verkleinen. Het doel: een gezonde en veilige werkplek, met zo min mogelijk gezondheidsklachten, verzuim en ongevallen.

 

Niet alle bedrijven hebben een RI&E

‘Ongeveer 50 procent van de bedrijven heeft nu nog maar een RI&E. Daar valt wel ongeveer 80 procent van de werknemers onder. En de Inspectie SZW handhaaft steeds strenger op het hebben van een RI&E’, zegt Mario van Mierlo, die namens VNO-NCW en MKB-Nederland betrokken is bij het project. De reden dat de verplichting nog niet altijd wordt nageleefd, is volgens hem de veel te forse regeldruk. Vooral voor kleinere bedrijven is het lastig en onuitvoerbaar. ‘Het is cruciaal om te denken vanuit de werkgever. Daarom is ook een klankbordgroep met werkgevers betrokken bij het project.’

 

Prioriteiten stellen

De door MKB-Nederland ontwikkelde digitale RI&E heeft goed gewerkt, maar die moet verder worden doorontwikkeld. ‘In dit project proberen we de RI&E eenvoudiger te maken door te werken aan de hand van een beperkt aantal prioriteiten.’

 

Corona-module

Voor de risico’s van corona en thuiswerken hebben VNO-NCW en MKB-Nederland met de vakbeweging een speciale module gemaakt. Die kunnen bedrijven toevoegen aan hun eigen RI&E. De module heeft ook tot doel om bedrijven die nog geen RI&E hebben te over de streep te trekken.