'Zonne-energie? Doen!'

19-03-2015

‘Praattafels zijn er al genoeg, het is tijd voor actie.’ Met die woorden kondigde ik vorig jaar als voorzitter van de BZW een nieuw initiatief aan. We hebben doetafels opgezet waaraan we met onze leden op belangrijke ondernemersthema’s concrete input genereren voor de politiek om noodzakelijke veranderingen in gang te zetten. Een van de prioriteiten die wij daarbij direct hebben opgepakt, is die van duurzame energie.

Nederland is één van de duurste en minst duurzame energielanden van Europa. Het decentraal opwekken van groene energie wordt te weinig gestimuleerd of beloond. Je wordt eerder tegengewerkt. Zo duurde het bij Fujifilm, het bedrijf waarvoor ik werk, maar liefst drie jaar voordat we windmolens op onze site in Tilburg mochten plaatsen. Dat was ook nog eens een record. Gemiddeld kost zo’n traject acht jaar. Van een gevoel van urgentie lijkt in Nederland nauwelijks sprake. De overheid maakt geen eenduidige keuzes, zwalkt in financieel stimuleringsbeleid en belemmert structurele innovaties bij bedrijven met starre regelgeving.

Gedreven door een verantwoordelijkheidsgevoel en marktkansen, willen werkgevers bijdragen aan de overgang naar duurzame energie. Met het oog daarop hebben wij aan een doetafel met de hele keten – van energieleverancier, netwerkbedrijf, installateur tot en met grote en kleine zakelijke gebruiker – een haalbare en betaalbare aanpak uitgewerkt. De oplossing is concreet en ambitieus. Het oppervlak van daken van bedrijfsgebouwen in Brabant en Zeeland is groot. Belegd met zonnepanelen levert dit een wezenlijk aandeel bij het realiseren van de doelen van onze energieagenda. In de maximale opzet kan zo 10 procent van de totale industriële stroombehoefte worden gegenereerd. De industrie alleen al is goed voor een energieverbruik dat overeen komt met de stroombehoefte van een kwart van alle gezinnen. Het gaat hier dus om een substantiële bijdrage aan verduurzaming.

Tijdens de BZW Lenteprikkel hebben we een plan gepresenteerd dat technisch én financieel haalbaar is. We gaan in 2015 met ten minste honderd deelnemende bedrijven aan de slag. Zij worden volledig ontzorgd bij het aanleggen van zonnedaken en krijgen de garantie dat hun energiekosten minimaal gelijk blijven. Op deze manier maakt het Brabantse en Zeeuwse bedrijfsleven een vliegende start met een structurele impuls aan een duurzame energievoorziening. Ik daag de overheid uit om ons hierbij voluit te steunen en hoop dat een goed voorbeeld doet volgen.

Peter Struik
Voorzitter BZW

Lees meer over
Dit artikel komt uit de print Forum