Werkgevers hebben zero-tolerance voor pesten op het werk

04-06-2015

Het moet maar eens afgelopen zijn met het pesten op de werkplek. Uit onderzoek blijkt dat ruim een kwart van de Nederlanders weleens ondervonden heeft hoe het is om gepest te worden door collega's of leidinggevenden. En dat is absoluut onacceptabel. Het moet duidelijk zijn dat pesten niet wordt getolereerd en direct wordt aangepakt.
Pesten heeft niet alleen grote impact op de slachtoffers. Naar schatting zorgt het jaarlijks voor vier miljoen extra verzuimdagen. Dat betekent 900 miljoen euro aan loondoorbetaling voor werkgevers.

 

Om pesten een halt toe te roepen moeten werkgevers een zero-tolerancebeleid voeren. In de eerste plaats is dit een zaak van werkgevers en werknemers onderling en is wetgeving, zoals bijvoorbeeld een antipestwet, niet nodig. Ook de antipestcampagne die minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze week heeft gelanceerd bepleit dat.

 

Werkgevers en werknemers hebben belang bij open communicatie. En een open-deurbeleid, wat betekent dat het voor werknemers duidelijk moet zijn bij wie ze terecht kunnen als ze worden gepest. Dat kan hun leidinggevende zijn, maar ook een vertrouwenspersoon, de afdeling personeelszaken of de bedrijfsarts.