Waarom deze 7 bezwaren tegen BIK geen hout snijden

26-10-2020

De beste manier om de economie te ontwikkelen is het stimuleren van investeringen bij bedrijven. Dat levert nieuwe activiteiten op en helpt behoud van banen. Het kabinet heeft daarvoor de BIK (of voluit: Baangerelateerde Investeringskorting) bedacht. Maar het lijkt wel of elke politieke partij die wil aankleden met haar eigen stokpaardje. Dit zijn 7 veelgehoorde bezwaren tegen de BIK, die niet kloppen.

 

De Baangerelateerde Investeringskorting, afgekort als BIK, biedt bedrijven een korting op de loonheffing als zij in 2021 of 2022 nieuwe investeringen doen. De regering wil er in totaal 4 miljard euro voor uittrekken. Het investeringsbedrag in een jaar moet minimaal 20.000 euro bedragen. Het kortingspercentage is 3 procent voor het investeringsbedrag tot 5 miljoen euro en 2,44 procent voor het gedeelte daarboven. De regeling is nog niet in werking, vandaag bespreekt de Tweede Kamer het kabinetsvoorstel voor de BIK. Nederland is overigens niet het enige land met een investeringskorting in coronatijd. Zo werd op 1 september in Oostenrijk een gelijksoortige regeling van kracht.

Bezwaar #1

3 procent zet geen zoden aan de dijk

Vooral voor kleine bedrijven is 3 procent best veel. Vaak kan een bedrijf 80 procent van het benodigde bedrag lenen, 20 procent komt dan van eigen geld. Als de overheid 3 procent van de investering voor haar rekening neem, is dat feitelijk 15 procent van je eigen inleg. Dat is een significante bijdrage. En het mooie is dat de regeling wordt verrekend in de loonbelasting en niet in de winstbelasting, zoals vaak gebruikelijk is. Daardoor kunnen bedrijven die nu door de coronacrisis geen winst maken, toch van de regeling gebruik maken om te investeren.

Bezwaar #2

Het zal wel weer een cadeau zijn voor de multinationals

Als je MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof boos wil krijgen, moet je dat zeggen. Juist voor zijn achterban is de BIK heel belangrijk, zei hij bij een hoorzitting in de Tweede Kamer. 'Met name mkb-ondernemers worden hard geraakt door deze crisis’, zegt Vonhof. ‘Ze hebben moeite om de noodzakelijke investeringen te doen om te kunnen blijven ondernemen en banen te creëren.' Een skihal die wil investeren in een nieuw ventilatiesysteem vanwege corona, de horecaondernemer die toe is aan een nieuwe oven: Vonhof heeft vele voorbeelden van mkb-ondernemers die met de BIK geholpen zijn. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën heeft ook al aangegeven dat tenminste 60 procent van het budget van de BIK bij het mkb zal terechtkomen. 'Kleine investeringen krijgen ook een relatief hogere aftrek dan grote investeringen’, stelt Vonhof. 'Het zou doodzonde zijn als de BIK het niet haalt vanwege het verkeerde beeld dat bepaalde fracties ervan hebben.’

Bezwaar #3

Zo verkort je de crisis niet

Je ziet dat veel ondernemers investeringen uitstellen omdat ze de crisis afwachten. Die investeringen zou je economisch gezien juist naar voren willen halen. De BIK-regeling kan de drempel daarvoor verlagen. Verkort je daar de crisis mee? Je komt er in elk geval sneller uit door de investeringen aan te jagen. 80 tot 85 procent van alle investeringen is afkomstig uit de private sector en met name het midden- en kleinbedrijf. Tweede punt is dat als een ondernemer investeert, zij of hij ook besteedt bij andere bedrijven. Die profiteren dus ook mee van de BIK-bijdrage.

 

juist het mkb heeft veel aan de bik

Bezwaar #4

Fijn dat een bedrijf kan investeren, maar daar merkt de werknemer weinig van

Het kabinet zet sterk in op beleid waarmee het wil stimuleren dat door de coronacrisis werkloos geworden werknemers uit een sterk getroffen sector overstappen naar sectoren waar wel vraag is. Dat kan alleen succesvol worden als in de sectoren waar ze naartoe moeten ook extra banen komen. Daarvoor moet je blijven investeren. De BIK heeft verder als basis dat de ondernemer korting krijgt op de loonbelasting. Daarmee lijkt de regeling op de WBSO, de stimuleringsregeling voor research en development. Hij wordt alleen niet uitgevoerd als subsidie via de RVO, maar achteraf door de belastingdienst bij de aangifte. De BIK zorgt dus voor lagere loonkosten en dat is weer een stapje in behoud van werkgelegenheid in Nederland.

Bezwaar #5

Er ontbreken randvoorwaarden aan de regeling, bijvoorbeeld voor duurzaamheid

Ga niet allerlei aanvullende doelen formuleren die naast investeren gehaald moeten worden. Er wordt door politieke partijen en maatschappelijke organisaties gepleit voor allerlei mogelijke koppelingen aan duurzaamheid, innovatie en woningbouw. De Nederlandse econoom Jan Tinbergen formuleerde als regel: Eén instrument moet geen twee doelen dienen. Dan werkt het niet goed. De overheid moet niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten om te zeggen waarin geïnvesteerd moet worden. Dat zou betekenen dat ze weet wie de winnaars van de toekomst worden. Juist omdat het zo’n generieke regeling is - in principe kan elke onderneming er aanspraak op maken - kan het een succes worden.

Bezwaar #6 

Weer een dure regeling waar je nooit meer vanaf komt

Dat zou het geval zijn als de BIK een permanent karakter zou krijgen. Dat is bewust niet zo, er zit een termijn van twee jaar op. Dat is ook verstandig, want zo stimuleer je dat er op korte termijn geïnvesteerd wordt. Er is geen reden om een paar jaar te wachten tot de ergste onzekerheid voorbij is. Wat dat betreft is de BIK een nu-of-nooit-regeling die nodig is om Nederland economisch aan de praat te houden, vinden bedrijfslevenorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.

Bezwaar #7

Het is (te) veel geld voor wat je ervoor krijgt

Het Centraal Planbureau heeft ook gekeken naar de regeling. Volgens zijn berekeningen is het wel een dure regeling voor wat je ervoor krijgt. Ook de vakbonden zijn niet enthousiast over de BIK. Zij vinden een investeringsregeling die banen stimuleert wel een goed plan, maar willen ‘iets anders’. De tegenvraag is: Wat dan? Hoe op korte termijn investeringen los te krijgen in een crisisperiode die eenvoudig uitvoerbaar is en ook nog eens banengroei stimuleert? Dan is de BIK wel de beste regeling, concludeert ook het CPB met de werkgeversorganisaties.

 

Op de hoogte blijven van onze beste artikelen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.