Steven van Schilfgaarde: 'Onduidelijkheid voedt polarisatie'

22-12-2022

Als ceo van Royal FloraHolland steekt Steven van Schilfgaarde er veel moeite in om de ruim 3.600 leden van de coöperatie binnenboord te houden. Want het liefst wil hij alle ‘kikkers’ meekrijgen in zijn innovatieve toekomstplannen. Makkelijk is dat niet: ook onder siertuinders zijn er genoeg die de vlag op z’n kop hangen. Hoe bestuur je een coöperatie in een tijd van polarisatie?

 

Royal FloraHolland is de grootste veiling van de wereld, met locaties in Aalsmeer, Rijnsburg, Naaldwijk en Eelde. En dat betreft alleen maar sierteeltveiling: snijbloemen, kamerplanten en tuinplanten. Er werken zo’n 150.000 mensen in de sector – 3.000 bij Royal FloraHolland – en de exportwaarde bedraagt 7,5 miljard euro. De grote vraag is: hoe blijf je rendabel terwijl je verduurzaamt en digitaliseert? ‘Als je niet oplet’, zegt Steven van Schilfgaarde, ‘overleeft onze unieke infrastructuur het niet. Omdat we niet genoeg innoveren, niet genoeg inspelen op veranderingen. We hebben, sector en overheid samen, een stip op de horizon nodig: dáár gaan we naartoe.’

Zonder stip op de horizon, zonder duidelijke richting, is er geen stabiel ondernemingsklimaat mogelijk, denkt Van Schilfgaarde. Een voorbeeld is het zwabberende beleid rond de regeling om het gebruik van aardwarmte te stimuleren. Die maakte het aantrekkelijk voor ondernemers om miljoenen te investeren in boringen naar aardwarmte.

Van Schilfgaarde: ‘Met de stijgende gasprijzen wordt de subsidie voor aardwarmte ineens minder. In de regeling waren die tarieven aan elkaar gekoppeld. Nu is er geen enkele kweker meer die naar aardwarmte boort. Er lag een Kamermotie om dit probleem te repareren, er was een toezegging van de minister. Maar die kwam daar later weer op terug. Daarmee wordt het vertrouwen van ondernemers aangetast. Dat is echt onnodig.’

 

Omgekeerde vlaggen

Zonder stabiel ondernemingsklimaat en consistent overheidsbeleid gaat een kweker niet meer investeren en leent de bank geen geld meer. Bovendien: gebrek aan duidelijkheid en toekomstperspectief voedt maatschappelijke polarisatie, zegt Van Schilfgaarde. ‘Ik tref het aan bij de burgemeesters in mijn regio. Die zeggen: ‘Straks regeert de straat.’ Als je door het Westland rijdt, of richting Zeeland, moet je eens kijken hoeveel omgekeerde vlaggen je ziet. Dat is toch hartstikke slecht? Dat moet je je toch aantrekken?’

De remedie is volgens Van Schilfgaarde allereerst: een duidelijke marsroute. ‘Leiders die de route uitstippelen wekken vertrouwen. Ook al moet je scherpe keuzes maken. ‘Nee’ is altijd een beter antwoord dan geen antwoord.’

Als iedereen weet waar we naartoe gaan, zul je automatisch zien dat polarisatie minder wordt, aldus Van Schilfgaarde. Simpel gezegd: dan kun je als ondernemende boer keuzes maken en hoef je niet meer met de trekker het Malieveld op om je gelijk te halen. Maar die marsroute kan Royal FloraHolland niet alleen bepalen. Daarvoor zijn politieke keuzes nodig. Van Schilfgaarde: ‘Waar is de minister van Economische Zaken in dit spel? We praten over de economische structuur en het verdienvermogen van Nederland in de toekomst! Verder hebben alle politieke discussies een horizon van drie tot zes maanden, welk thema er ook aan de orde is. Ik mis het politieke lef om niet alleen te praten over morgen en overmorgen, maar ook over de periode ná dit kabinet.’ Dat is volgens Van Schilfgaarde nodig als je het wilt hebben over waar de sector staat in, zeg, 2040.

Bij de kwekers aan de keukentafel merkt hij waar het steekt: ‘Als ik vroeger op een kwekerij kwam, ging het gesprek over de teelt en de productie en werd ik trots rondgeleid. Tegenwoordig gaat het alleen nog over het huishoudboekje. Ondernemers die hun bedrijf niet meer aan een nieuwe generatie durven over te dragen. Sommige leden stoppen gewoon, omdat ze geen perspectief meer zien. Dat zijn bedrijven met tweehonderd tot driehonderd werknemers. Ik probeer mensen te motiveren en te helpen, maar zo’n besluit kan ik niet keren.’

 

‘Gelijk krijgen door verleiden is veel effectiever dan door verbieden’

 

De verleider wint

Marsroutes en stippen op de horizon: hoe pakt Van Schilfgaarde dat zelf aan bij Royal FloraHolland? ‘Volgens mij moet je coalities bouwen, hard werken om tot een gezamenlijke visie te komen en commitment afspreken om die doelen te realiseren.’ De praktijk is weerbarstig, dat ondervond hij zelf ook. In 2021 ontstond spanning tussen de ‘digifielen’ en de ‘digifoben’ onder de leden van Royal FloraHolland. Een aantal van hen dreigde zich af te scheiden omdat Van Schilfgaarde te hard van stapel zou lopen met de invoering van online handelssysteem Floriday en het verdwijnen van de fysieke klok, het traditionele veilinginstrument. Het kwam zelfs tot een petitie tegen de directie.

‘Die verschillende standpunten kwamen uitdrukkelijk aan de orde tijdens de ledensessies’, vertelt Van Schilfgaarde. ‘De discussies daar gaan bijvoorbeeld over de snelheid van veranderingen en over de toekomst van de veiling. We hebben bijna 3.600 leden en meer meningen dan bedrijven.’ Volgens Van Schilfgaarde kun je in zulke discussies op twee manieren gelijk krijgen: ‘Door te verbieden of te verleiden. In onze sector is verleiden vele malen effectiever dan verbieden. Bij de veranderingen rond het handelssysteem hield de verleidingsstrategie in dat leden nu kunnen kiezen voor verschillende systemen. We stimuleren het gebruik van het nieuwe platform. Het oude houden we in stand, maar je moet extra betalen om het te gebruiken. Je kiest er dus zelf voor of je meegaat op de snelle trein. Maar wij kunnen ons niet veroorloven om die snelle trein níet te laten rijden.’

Op dezelfde manier zette Van Schilfgaarde zijn ‘nudging’-tactiek in tijdens de coronatijd. Royal FloraHolland ging niet met werknemers in discussie over wel of niet vaccineren, maar bood prikken aan op de werkplek voor wie wilde. De GGD kwam met een busje langs en veel werknemers maakten van de gelegenheid gebruik. ‘Dat vergrootte de veiligheid op de werkvloer.’

'Als je door het Westland rijdt, of richting Zeeland, moet je eens kijken hoeveel omgekeerde vlaggen je ziet', zegt Van Schilfgaarde. 'Dat is toch hartstikke slecht? Dat moet je je toch aantrekken?’
'Als je door het Westland rijdt, of richting Zeeland, moet je eens kijken hoeveel omgekeerde vlaggen je ziet', zegt Van Schilfgaarde. 'Dat is toch hartstikke slecht? Dat moet je je toch aantrekken?’
Foto: Dida Mulder

Ongewenst gedrag

Om erachter te komen of er kwesties van agressie of ongewenst gedrag spelen op de werkvloer, houdt Royal FloraHolland enquêtes onder het personeel. Sociale veiligheid blijkt een belangrijk thema. Vooral in het contact tussen veilingpersoneel en klanten gaat er weleens iets mis. Van Schilfgaarde: ‘Door arbeidstekorten worden de bloemen soms later afgeleverd dan gewild. Soms reageren klanten hun woede dan af op onze medewerkers. Onterecht natuurlijk. Ook worden vrouwen weleens op een ongewenste manier aangesproken.’

Voor alcoholgebruik heeft Royal FloraHolland één regel: er wordt nergens gedronken. Zelfs niet op feestjes. Als iemand met alcohol op een trekker bestuurt, wordt diegene daarop aangesproken, of is zelfs niet meer welkom. Ook als het een medewerker van een klant is.

 

Democratische waarden

Door de oorlog in Oekraïne, de energieboycotten en de gierende inflatie lijdt de sierteelt flinke verliezen. Voor Royal FloraHolland komt het neer op een verlies van tien miljoen euro. Van Schilfgaarde is om persoonlijke redenen extra betrokken bij de oorlog: zijn vrouw komt uit Oekraïne. Hij kan weinig sympathie opbrengen voor mensen die vinden dat de oorlog geen energiecrisis waard is. ‘Het komt allemaal letterlijk aan mijn keukentafel binnen, omdat mijn vrouw Russische en Oekraïense kranten leest. We onderschatten in Nederland helemaal wat we hebben! Onze democratische waarden, alle mooie vrijheden die wij ervaren. Dat is allemaal heel anders in Rusland. De oorlog is niet alleen een oorlog tussen Oekraïne en Rusland, maar het is ook een strijd voor democratische waarden. Dat moet je niet onderschatten. Ik vind dat je als Nederlander moet werken aan de democratie, de toekomst van je eigen land, voor je eigen kinderen.’

‘Op het ogenblik is het echt dramatisch in Oekraïne’, weet Van Schilfgaarde uit eerste hand. ‘Mensen hebben geen stroom; voedsel is hartstikke duur; ze leven in angst omdat er elk moment iets kan ontploffen. Er komen bommen neer in parken in Kyiv waar ik zelf met mijn kinderen heb gelopen. En dan heb ik het nog niet eens over de mannen aan het front, die elke dag hun leven riskeren voor een strijd die ze helemaal niet hebben gewild.’

 

‘Mensen onderschatten hoe belangrijk het is om iedereen mee te krijgen’

 

Hij haalt Rob de Wijk aan, die vanuit geopolitiek perspectief het belang van de Nederlandse landbouw onderstreept. ‘Ik denk dat we ons moeten realiseren dat de wereld is veranderd. Als je je economisch laat wegspelen, maak je je afhankelijk van landen waar je niet afhankelijk van wil zijn. Dan word je gechanteerd, zoals we bij het gas hebben gezien. Datzelfde risico lopen we bij de landbouw.’

Volgens Van Schilfgaarde is het leiderschap van de Europese Unie veel zichtbaarder gebleken dan dat van de Nederlandse regering. ‘Omdat de EU een duidelijke ambitie heeft om een democratisch Europa te beschermen. Steeds is het gelukt om gezamenlijk op te trekken, om politieke verschillen te overbruggen. Veel mensen onderschatten hoe belangrijk het is om iedereen mee te krijgen. Uiteindelijk heb je elkaar nodig.’

 

Unieke positie in Europa

De sierteeltsector staat onder druk. De concurrentie hijgt Nederland al in de nek. Van Schilfgaarde: ‘Wat ik vooral níet wil, is dat landen als Colombia of Ecuador de rol van Nederland overnemen. In Zuid-Amerika heb je nu al heel grote bedrijven die de hele sierteeltexport naar de VS voor hun rekening nemen. We moeten de unieke positie van onze sector in Europa zien te behouden. Die open economie van ons moet gevoed worden door export, anders is onze economie überhaupt niet houdbaar. Ik roep dit al driekwart jaar en langzamerhand begint het argument te landen.’

 

Op de hoogte blijven van onze beste artikelen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.