Ontbrekend puzzelstukje moet miljarden laten stromen

11-06-2015

Het was het enige dat er nog aan ontbrak: een aanjagende regisseur die projecten ‘panklaar’ maakt voor institutionele beleggers. Immers, met de oprichting van het NLII en het binnenkort op stoom komen van het Europese investeringsfonds van Juncker, gaat het met het aanbod van financiering voor grote projecten echt de goede kant op. Dit Europese fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) behelst een investeringsgarantie die in heel Europa ruim 300 miljard aan groeigeld los moet maken.

Dat losmaken wordt precies de taak van het NEIA (Netherlands EFSI Investment Agency) dat het kabinet deze week heeft aangekondigd en waar ondernemers al langer op aandrongen. Deze ‘regisseur’ moet projecten in kaart brengen en vervolgens aantrekkelijk en investeringsrijp maken voor institutionele beleggers.

NEIA doet er daarbij verstandig aan ervaren ondernemers te betrekken bij zijn werkzaamheden. Om tot goede business cases te komen is ondernemerschap essentieel. Rendabele projecten die vervolgens groen licht krijgen, kunnen worden aangeboden aan het EFSI en het NLII. Het agentschap gaat ook zelf op zoek gaan naar projecten in het bedrijfsleven.

Nederland heeft zo’n investeringsagenda die goed is voor structurele verbetering van onze duurzaamheid, economische kracht en onze werkgelegenheid dringend nodig. Na jaren bezuinigen kampt Nederland met achterstallig onderhoud. Het ministerie van Economische Zaken becijferde eerder al een investeringsbehoefte om een miljoen nieuwe huizen te bouwen en zeven miljoen bestaande woningen energiezuinig te maken. Verder zijn er nationaal nog eens ruim honderd projecten rond scholen, ziekenhuizen en energie(besparing) die 4 miljard euro aan extra investeringen vragen. Investeren in infrastructuur is evenmin een overbodige luxe. Want Nederland heeft, volgens de Europese Commissie, meer bereikbaarheidsproblemen dan gemiddeld in de EU.