Ondernemen in het buitenland

20-01-2015

Doe mee aan wedstrijden
Ondernemen zonder grenzen is een programma voor Nederlandse startende ondernemers die zaken willen doen in Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Het programma biedt gratis adviseurs die mee denken over een business case. Bovendien kan worden meegedaan aan de business challenge, waarmee investeerders overtuigd kunnen worden van een plan.
www.ondernemenzondergrenzen.nl

De partnership verkiezing is een samenwerkingsverband tussen maatschappelijke organisaties, de Rijksdienst voor ondernemend Nederland en FMO. Voor goede business cases in ontwikkelingslanden van bedrijven die samenwerken met een ngo en/of de overheid. Prijzen die gewonnen kunnen worden zijn bijvoorbeeld een startkapitaal van 2.500 euro of een mediapakket van 10.000 euro.
Kijk op www.departnershipverkiezing.nl

Waar willen Nederlanders ondernemen?
Duitsland kan rekenen op de meeste interesse van Nederlanders. Gevolgd door België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Turkije en Spanje. Bron: www.rvo.nlNeem deel aan economische missies
Ondernemers die al weten in welk land ze zaken gaan doen of al zaken doen in het buitenland, kunnen zich opgeven voor een economische missie. In korte tijd worden veel nieuwe contacten opgedaan. En omdat de Nederlandse overheid betrokken is bij de economische missies is sneller een basis van vertrouwen gelegd. Er gaan deuren open die anders gesloten blijven.

Op het programma van elke economische missie staan individuele gesprekken (matchmaking) met geselecteerde potentiële buitenlandse zakenpartners en overheden, seminars en workshops, Holland Trade Lunches/Diners, netwerkevenementen en de mogelijkheid om op politiek niveau belangen en belemmeringen aan te kaarten als het gaat om onder meer markttoegang

Kijk op www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/exportbegeleiding/missies-en-handelsreizen/agenda voor economische handelsmissies die op korte termijn plaatsvinden.

Wat doet het kabinet?
Het kabinet organiseert regelmatig economische missies naar het buitenland. De economische reisagenda geeft een overzicht van voorgenomen missies van centrale en decentrale overheden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor de coördinatie. De reisagenda is nauw afgestemd op bedrijfsleven, topsectoren en decentrale overheden.

Meer weten? Kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/documenten-en-publicaties/jaarplannen/2014/02/20/economische-reisagenda-2015.html

Dit artikel komt uit de print Forum