Mbo-experiment goed voor student en bedrijfsleven

14-05-2015

‘In theorie klinkt het goed. Maar in de praktijk weten ze vaak niet eens het verschil tussen vurenhout en meranti. Ik moet ze soms zelfs nog uitleggen dat je van hout een kozijn kunt maken.’ De noodkreet van een bouwondernemer, vorig jaar in Forum, laat geen ruimte voor twijfel. En hij is niet de enige die zich beklaagt over het niveau van jongeren met een mbo-diploma op zak.

Ondernemers zitten te springen om jongeren met kennis op mbo-niveau afgestemd op de beroepspraktijk. Zeker nu de economie weer aantrekt. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) deed met haar plannen om het mbo weer smoel te geven halverwege vorig jaar een stap richting een mbo dat wél aansluit bij de praktijk. Bij de presentatie van de plannen gaf ze aan dat mbo-scholen innovatiever, kleinschaliger en meer op de regio afgestemd onderwijs zouden moeten gaan aanbieden.

En Bussemaker heeft het niet bij woorden alleen gelaten. Inmiddels heeft ze een volgende stap gezet. Mbo-scholen krijgen de ruimte om te experimenteren met een nieuwe, sterk praktijkgerichte leerweg. Met die stap speelt ze in op een wens van ondernemers. Zij dringen al veel langer aan op flexibeler opleidingen, die sneller zijn aan te passen aan ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Vanaf juni kunnen mbo-scholen aan de slag met een gecombineerde theorie/praktijkopleiding.

De experimentele opleiding komt naast de twee al langer bestaande leervormen: de praktijkgerichte beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de meer theoretische beroepsopleidende leerweg (bol), waarbij de praktijk is geconcentreerd in een stage. In de experimentele setting krijgt de leerling in het eerste jaar van zijn opleiding een grondige theoretische scholing op het vakgebied. Daarna gaat hij direct de werkvloer op voor de praktijk. Het is de bedoeling dat die praktijk een stuk diepgaander is dan bij een conventionele mbo-opleiding.

Gedachte achter de (nu nog) experimentele opzet is dat de mbo’er na het afronden van zijn opleiding sneller als een volwaardige medewerker inzetbaar is bij bedrijven. De praktijk zal over een paar jaar uitwijzen of dat ook echt zo is. Wordt vervolgd.