Kabinet moet inzetten op scherp klimaatverdrag in Parijs

01-10-2015

Vergroening kan niet snel genoeg gaan. Liever vandaag dan morgen een duurzame wereld. Ondernemers willen dat wel. Daarom dringen ze ook aan op een scherp en progressief klimaatverdrag. Als de politiek erin slaagt om zo’n wereldwijd verdrag tijdens de klimaattop in Parijs af te spreken, zal dat een enorme boost geven aan verduurzaming. Dat was de boodschap van VNO-NCW-voorzitter Hans de Boer, die afgelopen weekend als eerste werkgeversvoorzitter het Springtij Forum toesprak, hét jaarlijkse duurzaamheidscongres op Terschelling.

Zo’n verdrag met onder meer afspraken over de uitstoot van CO2 zal ondernemers overal ter wereld stimuleren om efficiënter met energie om te gaan, daarvoor nieuwe technieken te ontwikkelen en duurzame energieopwekking sneller op te schalen.

In de tussentijd moet het kabinet waken voor de internationale concurrentiepositie van de industrie. En geen Alleingang maken met invoering van strengere normen waardoor in Nederland tienduizenden banen verloren gaan. Maar stimuleren met nationaal beleid bijvoorbeeld voor energiezuiniger bestaande bouw kan wel. We zijn technologisch al in staat om in 2040 alle bestaande woningen energieneutraal of zelfs energieleverend te maken met behulp van baanbrekende make-overs en renovaties. Dat levert exportkansen op voor Nederlandse bedrijven én een enorme klimaatwinst. De gebouwde omgeving in ons land is nu verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het energieverbruik en de uitstoot die daarbij hoort. Waarom zouden we dat niet aanpakken? Als het kabinet in gesprek gaat met de partners in het Energieakkoord kan er snel een plan liggen. Om samen groen door te pakken.