Jos Wesselink: ‘Minder man en 55-plus in branchevereniging’

29-06-2021

De tijdgeest is voor verenigingen een uitdaging. Mensen – en bedrijven – lijken zich liever ad hoc in losse verbanden te willen inzetten en verenigingen moeten steeds meer bieden voor een langdurige relatie. Bedrijfslevenlobby wordt vaak gezien als negatief begrip. Maar de samenleving kan zich ook gelukkig prijzen met modern verenigde belangenclubs, zegt Jos Wesselink, associate van adviesbureau Wissenraet Van Spaendonck.

 

U hebt een online toekomstscan voor verenigingen ontwikkeld, waarom?

'Er verandert veel in de maatschappij en we waren benieuwd in hoeverre brancheverenigingen daar actief op inspelen en we wilden hen ook behulpzaam zijn. We vragen naar 7 factoren waarvan we uit de praktijk weten dat die tegenwoordig belangrijk zijn voor succes. Bijvoorbeeld een interactief communicatieplan, deelname van jongeren en een toekomstvisie.'

 

En, bent u verrast over wat de brancheorganisaties over zichzelf zeggen?

'Er zijn twee dingen waar ik mij wel zorgen over maak die van belang zijn voor het voortbestaan van brancheverenigingen. Uit onze scan blijkt dat veel brancheorganisaties worstelen om aansluiting te vinden bij jonge ondernemers. Dat is ook begrijpelijk, want aan de bestuurstafel zit de bevolkingsgroep 55+ en man. Voor toekomstbestendigheid is deelname van jongeren relevant. Daarnaast wordt er relatief weinig gedaan aan collectieve innovatie, maar dat gaat de komende jaren wel belangrijker worden voor hun toegevoegde waarde voor de leden.'

 

Wat zegt dat over de belangenbehartiging?

'Brancheverenigingen beginnen vaak op een samen-staan-we-sterk-basis. In de fase daarna zijn de verenigingen tamelijk zelfstandig en de leden gedragen zich als een soort afnemers. Tegenwoordig zie je dat succesvolle verenigingen activiteiten of diensten ontwikkelen in nauwe samenwerking met hun leden en/of met andere organisaties. Nog niet de helft van de verenigingen die onze enquête invulden zegt dat ze al aan co-creatie met hun achterban doen en dat vind ik niet veel. Er is blijkbaar vanwege corona nog steeds veel focus op dagelijkse lobby en op belangenbehartiging.'

 

‘Brancheclubs hielpen corona deal’

 

Waarom vindt u het eigenlijk zo belangrijk dat brancheverenigingen blijven?

'Tijdens de coronacrisis blijkt duidelijk dat de span of control die je als individueel bedrijf hebt beperkt is. Bedrijven hebben allemaal te maken met een ambitieuze overheid op het gebied van klimaat en duurzaamheid, een markt die in sneltreinvaart verandert en grondstoffen die steeds moeilijker beschikbaar worden. Dus agenderen ze die meta-onderwerpen op de agenda van hun brancheverenigingen. Ook grote bedrijven.'

 

Bedrijvenlobby is nogal eens onderdeel van kritiek. Hoe heeft de maatschappij iets aan goede brancheverenigingen?

'Het afgelopen jaar hebben brancheverenigingen zich het vuur uit de sloffen gelopen voor hun leden. Ik denk dat het kabinet er heel blij mee was dat ze bij het ontwikkelen van steunmaatregelen gesprekspartners heeft die weten wat er leeft bij bedrijven. Het is ook niet meer zo dat bedrijfslevenorganisaties en andere belangengroepen alleen maar tegenover elkaar staan. RAI, BOVAG, VNA en ANWB hebben met Natuur en Milieu een maatschappelijk breed voorstel gemaakt over fiscale maatregelen om duurzame automobiliteit te bevorderen. Ik denk dat de samenleving in het algemeen behoefte heeft aan samenwerking, dus ook met ondernemersclubs.'

Jurjen van den Bergh en Sharon Gesthuizen hebben ervaring in de politiek maar ook als lobbyist. Zij leggen uit hoe dat lobbyen in zijn werk gaat, want er zijn nogal wat misvattingen:

 

Op de hoogte blijven van onze beste artikelen? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief