Italiaanse ondernemers willen dat armoede en corruptie in het zuiden stopt

25-05-2016

En wéér ligt er een masterplan om Zuid-Italië uit het slop te halen. De regio die wordt gekweld door maffiapraktijken, corruptie, armoede en werkloosheid. Maar deze keer willen ondernemers dat het slaagt. Basta!

Toen de Italiaanse premier Renzi onlangs op de buitenlandse persclub aankondigde dat hij haast wil maken met de snelweg van Salerno naar Reggio Calabrië, werd hij hartelijk uitgelachen. Zijn toehoorders wezen meteen op dat andere ambitieuze plan van Renzi: het Masterplan voor Zuid-Italië waarmee hij het arme Italiaanse zuiden via investeringen in werkgelegenheid en infrastructuur weer op de rails wil krijgen.
Beide plannen staan al bijna twintig jaar op de politieke agenda. Het zijn bekende stokpaardjes waarmee Italiaanse politici proberen de kiezers in het zuiden aan zich te binden, die al jaren klagen dat ze in de steek worden gelaten door de politiek. Het zuiden heeft problemen met maffiapraktijken en corruptie van bestuurders en de armoede en werkloosheid zijn groter dan in andere delen van Italië.
Al in 1989 lanceerde toenmalig premier Romano Prodi een Kracht Plan om de problemen in Zuid Italië definitief op te lossen. Zijn opvolgers kwamen met Marshallplannen, die het zelfde doel hadden. Maar uiteindelijk bleven al die mooie initiatieven steken op bureaucratie en desinteresse van bestuurders. Hierdoor konden ondernemers in het zuiden niet optimaal profiteren van geld uit de Europese regionale fondsen.

7 miljard extra
Nu kan Italië door soepelere begrotingsregels vanuit Brussel 7 miljard euro meer uitgeven. Dat maakt het plan mede mogelijk. Deze keer moet het dus anders gaan, vindt Alessandro Laterza, vicevoorzitter van Confindustria voor Zuid-Italië. Het in november 2015 gepresenteerde Masterplan moet beter worden uitgewerkt, en er moet worden aangegeven waar de prioriteiten liggen. ‘Vooral als de regering wil beginnen met grote structurele werken, moet er een goed plan liggen’, stelt Laterza. ‘Lokale overheden moeten geholpen worden om fondsen op een verantwoorde manier uit te geven. In het verleden bleek dat de regio’s problemen hadden om een verantwoorde boekhouding te voeren. Veel regio’s zijn nog steeds bezig om EU-gelden voor 2007-2013 te besteden.’
Op voorstel van Confindustria is er alvast een belangrijke  maatregel genomen. Vanaf juni zullen bedrijven in het zuiden drie jaar kunnen profiteren van de door Confindustria voorgestelde belastingverlichting voor bedrijven, waardoor het lenen van geld goedkoper wordt. Betaald uit EU-fondsen.
Confindustria hoopt dat de economie door deze maatregel een extra stimulans krijgt. Het Zuiden heeft de afgelopen jaren zwaar onder de crisis geleden en veel bedrijven moesten hun deuren sluiten. Sinds een jaar gaat het weer iets beter, volgens een rapport van Confindustria. Net als in de rest van Italië profiteerden bedrijven van de door Renzi ingevoerde lastenverlichting op arbeid. Daardoor is ook de werkloosheid afgenomen en vonden bijna vierhonderdduizend mensen in het Zuiden een baan.

Lees meer over
Dit artikel komt uit de print Forum