Hoogleraar Govert Buijs: 'Van de ene revolutie naar de andere'

24-01-2019

Toen twee eeuwen geleden het project 'het overwinnen van de armoede door het creëren van meer welvaart' in werking werd gezet, dacht iedereen nog: Dat wordt niets. Maar het werd een ongelofelijk succes, zegt hoogleraar Govert Buijs in zijn bijdrage aan de Bilderbergconferentie. Zou de nieuwe technologische revolutie dan ook niet kunnen slagen? 

 

Tweehonderd jaar geleden werd in het Westen een op het eerste gezicht megalomaan en zelfs hopeloos project in werking gezet: het overwinnen van armoede door het creëren van meer welvaart. ‘Vooruitgang’ heette dit project. Tweehonderd jaar later kunnen we niet anders concluderen dan dat dit project onwaarschijnlijk succesvol geweest is. Zelfs met een immense groei van de wereldbevolking is in de laatste decennia de honger niet alleen procentueel maar ook in absolute aantallen spectaculair gedaald.

 

'nu kan de aarde onze groei niet langer dragen'

 

Met de succesvolle afronding van ‘Project-I’, de overwinning van de armoede, zijn we ook in een spoor van involutie terecht gekomen: de aarde, ons ecosysteem, kan eenvoudigweg onze economische en technologische groei niet langer dragen. Onze ontwikkeling keert zich nu tegen ons. We hoeven niet alleen zo nog tweehonderd jaar door te gaan, het is eenvoudigweg onmogelijk.

 

Onzekerheid bij grote groepen mensen

Iets soortgelijks lijkt te gelden voor de psychosociale kosten van de economische ontwikkeling. Hoewel de verwachting ooit was dat we minder zouden kunnen gaan werken, lijkt het tegendeel het geval. We werken wereldwijd hoe langer hoe meer, en hoe langer hoe harder en worden hoe langer hoe harder ‘afgerekend op resultaat’. Dit creëert grote onzekerheid bij grote groepen mensen. Wat gebeurt er als ik niet meer kan, door ziekte, door ouderdom? Wie zorgt er voor me? Bovendien lijkt de technologie-gedreven stijging van de arbeidsproductiviteit nu een ontwikkeling in gang te zetten waarbij werk überhaupt overgenomen gaat worden door robots. We dreigen overbodig te worden in onze eigen wereld.

 

Jongere generaties denken anders

Het is opvallend hoezeer nu al de voortrazende economische ontwikkeling gevoelens van wanhoop en somberheid oproept en vooruitgang en hoop juist veel meer geassocieerd raken met ‘duurzaamheid’. Het vasthouden aan oude paradigma’s door een oudere generatie beleidsmakers en ceo’s, die daarvoor van aandeelhouders vaak nog waardering krijgen, wordt door de jongere generatie hoe langer hoe meer gezien als laf en egoïstisch.

Ook ons denken over werk zal ingrijpend moeten veranderen. Nu is werk economisch nog gedefinieerd als kostenpost, die je dus kunt vervangen door goedkopere middelen, als die zich aandienen: machines of robots.

 

'nu is werk economisch nog gedefinieerd als kostenpost, maar dat zal anders moeten'

 

Belangrijke vormen van werk die veel minder gevoelig zijn voor de mogelijkheid van productiviteitsstijgingen, bijvoorbeeld in zorg en onderwijs, maar ook in commercieel relatiebeheer, hebben het daarom zwaar. Het zijn de ‘langzame’ sectoren. We zullen arbeid en arbeidsproductiviteit anders moeten gaan definiëren en meten, zodat juist de langzame kant van arbeid in de boeken doortelt en het in dienst houden van werknemers belangrijker wordt dan een mechanisch gedefinieerde productiviteit nu toestaat.

 

Geloof in een betere toekomst

Voor Project-II is ook een technologische revolutie nodig. De Industriële Revolutie waarvan Adam Smith getuige was, is inmiddels een digitale revolutie geworden. Het is ondenkbaar dat Project-II kan slagen zonder ingrijpende technologische innovatie. De vergroening van de economie is een technologische uitdaging zonder weerga.

Tweehonderd jaar geleden, sterker nog, slechts veertig jaar geleden, was het vrijwel ondenkbaar dat Project-I ooit tot voltooiing zou komen. Men moest wel echt ‘geloof’ hebben, hoop op een andere toekomst om hierin betrokken te zijn. Maar ziedaar, dit lijkt nu toch vrijwel gelukt.

 

Dit is een hoopvol project

Iets soortgelijks geldt voor Project-II: het lijkt vrijwel onmogelijk om de mammoettanker van de huidige wereldeconomie een andere kant op te krijgen dan de huidige koers van kwantitatieve groei. Maar als we werkelijk ernst maken met de ontwikkeling van nieuwe concepten, en zo een nieuwe mentale revolutie weten te ontketenen én op een intelligente manier technologische innovatie hieraan verbinden, is dit een voluit hoopvol project. Maar laten we vooral niet onderschatten hoeveel moeite het zal kosten onze oude gewoontes en patronen achter ons te laten en werkelijk nieuwe vooruitgang te boeken.

Wie is Govert Buijs?Govert Buijs (1964) is bijzonder hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Amsterdam. Een mentale en technologische revolutie zorgde de afgelopen tweehonderd jaar voor een waar mirakel, zo betoogt hij. Nu is het tijd voor een al even grote uitdaging.