Historisch en ambitieus: Klimaatakkoord is impuls voor Nederlands bedrijfsleven

16-12-2015

Er is geen tijd meer te verliezen en falen is geen optie. Dat was de boodschap die de afgelopen weken steeds maar weer klonk tijdens de klimaattop in Parijs. En gelukkig, na twee weken flink de schouders eronder te hebben gezet, ligt er een akkoord over de wereldwijde aanpak van het klimaatvraagstuk. Een akkoord dat nu al ‘historisch’ kan worden genoemd en waarvan de inhoud buitengewoon ambitieus is. Ondertekend door maar liefst 196 landen, want iedereen moet meedoen om het tot een succes te maken.

Afgesproken is dat de temperatuurstijging aan het eind van de eeuw ruim onder de 2 graden moet blijven, bij voorkeur dicht bij 1,5 graad, met om de vijf jaar een bijsturing. Het akkoord is juridisch bindend en er is een indrukwekkend klimaatfonds van 100 miljard dollar ingesteld dat investeren in het klimaat nu echt een boost geeft.

Ook voor het Nederlandse bedrijfsleven is er werk aan de winkel. Bijvoorbeeld door het CO2-armer maken van fabrieken en productieketens of door het ontwikkelen van CO2-arme technologie. Maar de wereldwijde vraag naar duurzame energie- en klimaattechnologie biedt bedrijven ook kansen. Op veel terreinen moet er worden mee-gedacht en meegewerkt aan oplossingen voor de klimaatproblemen. Deze kansen mogen we niet laten liggen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat het akkoord ook écht kan slagen.

Bekijk ook de ForumVideo over de klimaattop